ลำดับ
รหัสสินค้า
คณิตศาสตร์ ม.4 - ม. 6
จำนวน
1
EMAH001 เนื้อหาเรื่อง เซต
5 แผ่น
315 บาท
2
EMAH002 เนื้อหาเรื่อง ระบบจำนวนจริง
8 แผ่น
585 บาท
3
EMAH003 เนื้อหาเรื่อง ตรรกศาสตร์
5 แผ่น
315 บาท
4
EMAH004 เนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (เส้นตรง)
             เรขาคณิตวิเคราะห์ (วงกลม)
             เรขาคณิตวิเคราะห์ (พาลาโบล่า)
                เรขาคณิตวิเคราะห์ (วงรี)
                เรขาคณิตวิเคราะห์ (ไฮเพอร์โบล่า)

3 แผ่น
3 แผ่น
3 แผ่น

3 แผ่น
3 แผ่น

235 บาท
235 บาท

235 บาท
235 บาท
235 บาท

5
EMAH005 เนื้อหาเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
8 แผ่น
585 บาท
6
EMAH006 เนื้อหาเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น
3 แผ่น
235 บาท
7
EMAH007 เนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 - 5
5 แผ่น
315 บาท
8
EMAH007 เนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 - 10
5 แผ่น
315 บาท
9
EMAH008 เนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเอกโปลอก
8 แผ่น
585 บาท
10
EMAH009 เนื้อหาเรื่อง เมตริกซ์
5 แผ่น
315 บาท
11
EMAH010 เนื้อหาเรื่อง เวกเตอร์
5 แผ่น
315 บาท
12
EMAH011 เนื้อหาเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน
5 แผ่น
315 บาท
13
EMAH012 เนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีกราฟ
2 แผ่น
195 บาท
14
EMAH013 เนื้อหาเรื่อง ลำดับอนุกรม
8 แผ่น
585 บาท
15
EMAH014 เนื้อหาเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง
3 แผ่น
235 บาท
16
EMAH015 เนื้อหาเรื่อง อนุพันธ์และอินทิเกรต
8 แผ่น
585 บาท
17
EMAH016 เนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น
8 แผ่น
585 บาท
18
EMAH017 เนื้อหาเรื่อง สถิติ ตอนที่ 1-5
5 แผ่น
315 บาท
19
EMAH017 เนื้อหาเรื่อง สถิติ ตอนที่ 6-10
5 แผ่น
315 บาท
ชุดรวม EMAH
8,420 บาท
7,578 บาท
ดูสินค้าเพิ่มเติม
 
สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา