วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ในรูปแบบฝึกการฟัง และ อ่าน ในรูปแบบ AUDIO MP3 เพิ่มทักษะ ในประโยค

สนทนาIDIOM สมัยใหม่เป็นสำเนียงแบบอังกฤษฝึกศัพท์จากรูปแบบข่าว มีเอกสารประกอบ

 

ลำดับ
รหัสสินค้า
วิชา ภาษาอังกฤษ
จำนวน
ราคา
1
EENH001

(ระดับเริ่มต้น)

Audio MP3. ชุด The Flatmates

มี 24 ตอน + ชีสบทสนทนา

เสริมไวยกรณ์และศัพท์ + Quiz ท้ายบท ชมตัวอย่าง

5 แผ่น

(4 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

315 บาท
2
EENH002

(ระดับต้น - กลาง)

Audio MP3. ชุด 6 Minute English

ฝึกฝนการฟังภาษาอังกฤษ ในหัวข้อทันสมัย อาทิ

Social Network Facebook นักเรียนจะได้

รับคำศัพท์เจ้าของภาษาใช้งานจริง ชมตัวอย่าง

10 แผ่น

ประกอบด้วย

(9 Audio MP3

+ 1แผ่นPDF)

595 บาท
3
EENH003

(ระดับสูง)

WORDS IN NEW

เรียนภาษาอังกฤษจากข่าว มี Audio MP3.

ฝึกฟัง Script บทพูดและศัพท์ หมวดข่าวการเมือง

สังคม กีฬา บันเทิง ชมตัวอย่าง

5 แผ่น

(4 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

315 บาท
4
EENH004

IDIOM

The Teaher (ระดับต้น - กลาง)

VDO สอนสำนวน idiom ทันสมัยและใช้งานจริง

แบ่งเป็น Animal,idioms,Food idiom,Body idiom,

Colour idiom,Transportation idiom ชมตัวอย่าง

5 แผ่น

(4 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

315 บาท
5
EENH005

Talking Business

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ระดับกลาง)

Audio MP3.+บทสนทนา Script

Module 1: Telephone (5ตอน)

Module 2: Meeting (4ตอน) ชมตัวอย่าง

Module 3: Presentations (4ตอน)

Module 4: Negotiotions (4ตอน)

2 แผ่น

(1 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

185 บาท
6
EENH006

KEEP YOUR ENGLISH

UP TO DATE (ระดับกลาง)

ฝึก Listening เป็นคู่มือ ครู อาจารย์ ในการสอนเสริม

มี 37 ตอน + Script ชมตัวอย่าง

3 แผ่น

(2 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

235 บาท
7
EENH007

GRAMMAR REVIEW

พื้นฐานไวยกรณ์ (พื้นฐาน)

SERIES 1: (ภาคที่ 1)

ํํํัััฺ๐ SUBJECT/VERB/COMPLEMENT/MODIFIER

๐ COUNT & NON COUNT NOUNS

๐ DETER MINERS

๐ ARTICLES

๐ OTHER

๐ VERB PHRASE

๐ SIMPLE PRESENT & PRESENT PROGRESSIVE

๐ PRESENT PERFECT & SIMPLE PAST

๐ PAST PERFECT & SIMPLE PAST

๐ SUBJECT VERB AGREEMENT

๐ PRONOUNS

๐ VERB AS COMPLEMENT

๐ NEED

๐ EMBEDDED QUESTION

๐ AFFIRMATIVE AGREEMENT

๐ NE GATIVE AGREEMENT

๐ NEGATION

๐ COMMAND

๐ CONDITIONNAL SENTENCE

๐ USED TO

๐ WOULD RATHER

๐ COULD/MAY/MIGHT

๐ SHOULD

๐ ADJECTIVES & ADVERBS

๐ COMPARISON

22 แผ่น

(21 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

1,450 บาท
8
EENH008

VOCAB สอน ROOT

PREFIX & SUFFIXES

รากศัพท์ สอนที่มาและความหมาย อาทิ

CAP,CEI,CEP,VEN,TRACE ANTI,OVER,AB,MIS,

AC,AD,AG,IG,CIS

สามารถเดาคำศัพท์ได้

22 แผ่น

(21 Audio MP3

+1แผ่นPDF)

1,450 บาท
9 EENH009

English for You conversation and grammar.

Teach by Native English Speaker  ชมตัวอย่าง

80lecture. 2,500 บาท
   
10 ENEH010

IELTs e-Bookเตรียมสอบ IELTS ด้วย e Bookที่ สมบูรณ์ ทุกParts มีAudio

 

  999 บาท
   
11 ENEH011

Toefl e Book เตรียมพร้อมToefl แบบ เจาะ Structure Vocab Error Identification Reading Sentence Completion สมบูรณ์ รวม ข้อสอบ เพิ่มคะแนนในเวลาสั้นๆ

 

  999  บาท
   
12 ENEH012

e-Book for English Improvement E-Bookที่คุ้มที่สุดในการ เรียน ภาษาอังกฤษ รวมการฝึกด้านGrammar Vocabulary Listening Speaking ครบทุกขั้น Basic Intermediate Advance พร้อม Audio file

  999  บาท
   
         
ดูสินค้าเพิ่มเติม

...

 

สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา