วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ในรูปแบบฝึกการฟัง และ อ่าน ในรูปแบบ AUDIO MP3 เพิ่มทักษะ ในประโยค

สนทนาIDIOM สมัยใหม่เป็นสำเนียงแบบอังกฤษฝึกศัพท์จากรูปแบบข่าว มีเอกสารประกอบ

ตรียมพร้อมToefl แบบ เจาะ Structure Vocab Error Identification Reading Sentence Completion สมบูรณ์ รวม ข้อสอบ เพิ่มคะแนนในเวลาสั้นๆ

 

...

 

สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา