วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา

ในรูปแบบฝึกการฟัง และ อ่าน ในรูปแบบ AUDIO MP3 เพิ่มทักษะ ในประโยค

สนทนาIDIOM สมัยใหม่เป็นสำเนียงแบบอังกฤษฝึกศัพท์จากรูปแบบข่าว มีเอกสารประกอบ

 

 
 
 
EFU - ENGLISH FOR BEGINNER LEVELS
Teacher: Molly STONE

Lesson 01 - Nice to meet you!
Lesson 02 - How are you?
Lesson 03 - What does she look like?
Lesson 04 - Where are you from?
Lesson 05 - Do you speak English?
Lesson 06 - My family.
Lesson 07 - These are my relatives.
Lesson 08 - What do you do?
Lesson 09 - Where do you work?
Lesson 10 - What time is it?
Lesson 11 - What day is it?
Lesson 12 - How is the weather?
Lesson 13 - What are you wearing?
Lesson 14 - The Body
Lesson 15 - Whats the matter?
Lesson 16 - Home sweet home
Lesson 17 - Tell me about your furniture
Lesson 18 - I'm hungry!
Lesson 19 - What sports can you play?
Lesson 20 - What did you do yesterday?
Lesson 21 - What are you going to do?
Lesson 22 - Would you like to go...?
Lesson 23 - My Vacation
Lesson 24 - How do you travel?
Lesson 25 - How do you get there?
Lesson 26 - Ask me a question
Lesson 27 - I don't know
Lesson 28 - Review I (Lessons 1 to 9)
Lesson 29 - Review II (Lessons 10 to 18)
Lesson 30 - Review III (Lessons 19 to 27)

...

 

สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา