สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
 
โปรแกรม HOT-IT.แนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 4G)
ราคา   1,600.00  บาท
          โปรแกรม HOT-IT.แนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 4G) เป็นการรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ซึ่งล้วนเป็นข้อสอบเข้าโรงเรียนชั้นนำทั้งสิ้น อาทิเช่น สวนกุหลาบฯ เทพศิรินทร์ สาธิตฯ ปทุมวัน สาธิตฯ ประสานมิตร พร้อมด้วยการเฉลยด้วย File VCD และอธิบายด้วยเทคนิคการทำข้อสอบที่รวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญในการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ป.6 ในการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ด้วยตนเองและเตรียมตัวสอบเข้า ม.1

ลำดับ
No.
รายการ
Discription
นาที
Minutes
จำนวนเงิน
Amount
Flash Drive ขนาดความจุ 4G 1,147 300.00
ค่าลงโปรแกรม HOT-IT. 100.00
D1-D10 Content แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต 1,147 2,060.00
D1-D10 ค่าเอกสารประกอบ PDF แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต 150.00
ส่วนลดพิเศษ (1,010.00)
รวมเป็นจำนวนเงิน 1,600.00


ลำดับ รายการเนื้อหา HOT-IT. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 เวลา (นาที)
D1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 1 107
D2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 2 142
D3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 3 141
D4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 4 133
D5 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 5 120
D6 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 6 114
D7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 7 66
D8 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตชุดที่ 1 135
D9 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตชุดที่ 2 105
D10 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตชุดที่ 3 84
1,147


โปรแกรม HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 8G)
ราคา   2,900.00  บาท
          โปรแกรม HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิต ป.6 เข้า ม.1 (Flash Drive 8G)เป็นการรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียน ป.6 ไว้ครบถ้วนทุกบท เช่น สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ เศษส่วน ทศนิยม บทประยุกต์ เป็นต้น ตลอดจนถึงแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลและสาธิต ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอดีตข้อสอบโรงเรียนดัง เช่น สวนกุหลาบฯ เทพศิรินทร์ สาธิตฯ ปทุมวัน สาธิตฯ ประสานมิตร ซึ่งได้เฉลยและอธิบายด้วย File VCD พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่รวดเร็ว เพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญในการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด และเหมาะสำหรับนักเรียนระดับป.6 ในการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ด้วยตนเองและเตรียมตัวในการสอบเข้า ม.1

ลำดับ
No.
รายการ
Discription
นาที
Minutes
จำนวนเงิน
Amount
Flash Drive ขนาดความจุ 8G 3,068 540.00
ค่าลงโปรแกรม HOT-IT. 100.00
D1-D10 Content แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต 1,147 2,060.00
D1-D10 ค่าเอกสารประกอบ PDF แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิต 150.00
D11-D36 Content คณิตศาสตร์ ป.6 (14 บท) 1,921 4,460.00
D1-D10 ค่าเอกสารประกอบ PDF คณิตศาสตร์ ป.6 (14 บท) 390.00
ส่วนลดพิเศษ (4,800.00)
รวมเป็นจำนวนเงิน 2,900.00


ลำดับ รายการเนื้อหา HOT-IT. เนื้อหาและแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6 เข้า ม.1 เวลา (นาที)
D1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 1 107
D2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 2 142
D3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 3 141
D4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 4 133
D5 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 5 120
D6 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 6 114
D7 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 ชุดที่ 7 66
D8 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตชุดที่ 1 135
D9 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตชุดที่ 2 105
D10 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาลและสาธิตชุดที่ 3 84
D11 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร 111
D12 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 1 จำนวนและการบวก การลบ การคูณ การหาร 106
D13 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ 67
D14 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 2 สมการและการแก้สมการ 102
D15 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ 45
D16 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ 164
D17 เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง 49
D18 เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที 5 เส้นขนาน 53
D19 เนื้อหาและแบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 6 ทิศและแผนผัง 86
D20 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน 108
D21 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 เศษส่วน 79
D22 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม 94
D23 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 8 การบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม 122
D24 แบบทดสอบระคน ป.6 ภาคเรียนที่ 1 57
D25 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม 31
D26 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 9 รูปสามเหลี่ยม 44
D27 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม 44
D28 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 10 รูปสี่เหลี่ยม 72
D29 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม 32
D30 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 11 วงกลม 105
D31 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์ 43
D32 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 12 บทประยุกต์ 96
D33 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร 26
D34 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 13 รูปทรงและปริมาตร 92
D35 เนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ 34
D36 แบบฝึกหัดท้ายบท คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 14 แผนภูมิและกราฟ 59
1,921


โปรแกรม HOT-IT. สอบเข้าเตรียมอุดมฯ (Flash Drive 8G)
ราคา   2,500.00  บาท
          โปรแกรม HOT-IT. สอบเข้าเตรียมอุดมฯ (Flash Drive 8G) เป็นการเฉลยแนวข้อสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการทำข้อสอบในเวลาที่จำกัด โดยแต่ละบทเรียนได้ถูกแยกแยะหมวดหมู่ เพื่อง่ายในการเห็นแนวข้อสอบ ซึ่งได้วิเคราะห์จากอดีตข้อสอบเก่า และได้เฉลยด้วย File VCD พร้อมด้วยเทคนิคการทำข้อสอบที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับนักเรียนระดับ ม.3 ในการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง และได้ศึกษาอดีตข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมฯ ก่อนเข้าสอบจริง

ลำดับ
No.
รายการ
Discription
นาที
Minutes
จำนวนเงิน
Amount
Flash Drive ขนาดความจุ 8G 2,348 540.00
ค่าลงโปรแกรม HOT-IT. 100.00
C1-C11 Content ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม (Test) 1,141 2,095.00
C1-C11 ค่าเอกสารประกอบ PDF ภาษาอังกฤษเข้าเตรียมอุดม (Test) 165.00
C13-C22, C24-C28 Content แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 1,207 2,705.00
C13-C22, C24-C28 ค่าเอกสารประกอบ PDF แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดม 750.00
ส่วนลดพิเศษ (3,855.00)
รวมเป็นจำนวนเงิน 2,500.00


ลำดับ รายการเนื้อหา HOT-IT. ม.ต้นสอบเข้าเตรียมฯ เวลา (นาที)
C1 English TriumUdom Test 1 109
C2 English TriumUdom Test 2 54
C3 English TriumUdom Test 3 136
C4 English TriumUdom Test 4 99
C5 English TriumUdom Test 5 98
C6 English TriumUdom Test 6 105
C7 English TriumUdom Test 7 104
C8 English TriumUdom Test 8 107
C9 English TriumUdom Test 9 99
C10 English TriumUdom Test 10 108
C11 English TriumUdom Test 11 122
C13 อัตราส่วนและร้อยละ (Maths TriumUdom) 45
C14 ห.ร.ม.ค.ร.น.และการแปรผัน (Maths TriumUdom) 90
C15 พหุนาม (Maths TriumUdom) 142
C16 ระบบจำนวนจริง (Maths TriumUdom) 146
C17 สมการและอสมการ (Maths TriumUdom) 41
C18 ระบบสมการ (Maths TriumUdom) 141
C19 เลขยกกำลัง (Maths TriumUdom) 58
C20 พีทาคอรัส (Maths TriumUdom) 43
C21 ตรีโกณมิติ (Maths TriumUdom) 121
C22 พื้นที่ผิวและปริมาตร (Maths TriumUdom) 76
C24 สมการกำลังสองและพาราโบรา (Maths TriumUdom) 61
C25 สถิติ (Maths TriumUdom) 68
C26 ความน่าจะเป็นและวิธีนับ (Maths TriumUdom) 42
C27 เซต (Maths TriumUdom) 26
C28 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ 107
2,241
         

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
          ESTR 0001 subject verb complement         1 แผ่น     65 บ.
          ESTR 0002 count noncountnoun                1  แผ่น     65 บ.
ESTR = Verbal Idiom 1 แผ่น 65 บาท

          ศัพท์ภาษาอังกฤษ
          EVOC 0001 Prefixes a,fore                           1 แผ่น      65 บ.
          EVOC 0002 Prefixes abs,mis                        1 แผ่น      65 บ.

ดูสินค้าเพิ่มเติม     
 
 
ไปที่หน้าแรก เนื้อหาหลักสูตร วิธีการสั่งซื้อ สมัครสมาชิก ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา