สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
 
โปรแกรม HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Flash Drive 16G)
ราคา   4,500.00  บาท
          โปรแกรม HOT-IT. พื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (Flash Drive 16G) เป็นการรวบรวมเนื้อหาพื้นฐานไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ทั้ง 18 บท เช่น Noun, Pronoun, Adjective, Adverb และอื่น ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบถึง 12 ชุด ในการรูปแบบโจทย์ถามตอบ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนฝึกความชำนาญในการทำข้อสอบด้วยการสอนในรูปแบบ File VCD พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม มัธยม ในการแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเตรียมตัวสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในชั้นสูงต่อไป

ลำดับ
No.
รายการ
Discription
นาที
Minutes
จำนวนเงิน
Amount
Flash Drive ขนาดความจุ 16G 4,445 990.00
ค่าลงโปรแกรม HOT-IT. 100.00
G1-G48 Content ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (18 บท) + 12 Test 4,445 8,990.00
G1-G48 ค่าเอกสารประกอบ PDF ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ (18 บท) + 12 Test 720.00
ส่วนลดพิเศษ (6,300.00)
รวมเป็นจำนวนเงิน 4,500.00


ลำดับ รายการเนื้อหา HOT-IT. พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เวลา (นาที)
G1 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 1 94
G2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 2 61
G3 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 3 98
G4 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 4 95
G5 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 5 89
G6 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 6 82
G7 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 7 75
G8 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 8 96
G9 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 9 107
G10 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 10 95
G11 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 11 87
G12 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น Test 12 88
G13 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun 100
G14 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 1 Noun 102
G15 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 1 257
G16 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 2 227
G17 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 2 Pronoun ตอนที่ 3 98
G18 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles 105
G19 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 3 articles 89
G20 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives 64
G21 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 4 Adjectives 96
G22 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb 177
G23 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 5 Adverb 53
G24 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison 91
G25 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 6 Comparison 62
G26 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition 116
G27 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 7 Preposition 162
G28 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction 48
G29 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 8 Conjunction 137
G30 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal 36
G31 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 9 Modal 149
G32 เนื้อาหไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms 82
G33 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 10 Verb Forms 105
G34 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction 38
G35 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 11 Sentence Construction 45
G36 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag 35
G37 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 12 Question Tag 52
G38 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice 63
G39 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 13 Passive Voice 81
G40 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech 31
G41 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 14 Direct Indirect Speech 46
G42 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence 46
G43 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 15 Condition Sentence 149
G44 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause 27
G45 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 16 Noun Clause 25
G46 เนื้อหาไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense 172
G47 แบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 17 Tense 165
G48 เนื้อหาและแบบฝึกหัดไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ม.ต้น บทที่ 18 Wish 28
3,359


โปรแกรม HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD160G)
ราคา   7,900.00  บาท
          โปรแกรม HOT-IT. อังกฤษ GMAT สอบเข้าปริญญาโท (HD160G) เป็นการสอนวิธีการทำข้อสอบเก่าในการสอบ TOEFL ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับข้อสอบ CU-TEP, TU-GET โดยแยกส่วนเป็น Sentence Completion, Error Identification, Vocabulary, Reading Comprehension อีกทั้งยังมีข้อสอบ GMAT เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ เช่น จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ นิด้า ฯลฯ ที่สอนในรูปแบบ File VDO ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่าย และวิธีการทำโจทย์ของแต่ละส่วน โดยอาจารย์ณัฐสิทธิ์ (ลำดับที่ 1 GMAT ทั่วโลก ปี 1995) เพื่อให้นักศึกษาแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง เพื่อเตรียมตัวในการสอบเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสอบ CU-TEP, TU-GET อีกด้วย

ลำดับ
No.
รายการ
Discription
นาที
Minutes
จำนวนเงิน
Amount
Hardisk ขนาดความจุ 160 GB 6,895 2,100.00
ค่าลงโปรแกรม HOT-IT. 100.00
B1-B20 Content TOEFL Structure 2,593 4,380.00
B1-B20 ค่าเอกสารประกอบ PDF TOEFL Structure 300.00
B21-B32 Content TOEFL Vocabulary 1,095 2,290.00
B21-B32 ค่าเอกสารประกอบ PDF TOEFL Vocabulary 180.00
B33-B44 Content TOEFL Reading Comprehension 865 1,990.00
B33-B44 ค่าเอกสารประกอบ PDF TOEFL Reading Comprehension 180.00
E1-E16, E18-E24 Content GMAT 2,342 4,435.00
E1-E16, E18-E24 ค่าเอกสารประกอบ PDF GMAT 345.00
ส่วนลดพิเศษ (8,400.00)
รวมเป็นจำนวนเงิน 7,900.00


ลำดับ รายการเนื้อหา HOT-IT. สอบเข้าปริญญาโท บริหารธุรกิจ เวลา (นาที)
B1 Article (TOEFL Sentence+Error) 128
B2 Subject&Verb Agreement (TOEFL Sentence + Error) 71
B3 Pronoun(TOEFL Sentence + Error) 130
B4 Verb(TOEFL Sentence + Error) 204
B5 Active Voice/ Passive Voice (TOEFL Sentence + Error) 95
B6 Modifier (TOEFL Sentence + Error) 159
B7 Tense (TOEFL Sentence + Error) 86
B8 Noun (TOEFL Sentence + Error) 231
B9 Adjective (TOEFL Sentence) 48
B10 Adjective (TOEFL Error) 234
B11 Parallelism (TOEFL Sentence + Error) 145
B12 Concentration (TOEFL Sentence) 40
B13 Comparison(TOEFL Sentence + Error) 163
B14 Adverb (TOEFL Sentence + Error) 93
B15 Preposition (TOEFL Sentence + Error) 200
B16 Conjunction (TOEFL Sentence + Error) 155
B17 If Clause (TOEFL Sentence) 19
B18 Redundancy (TOEFL Error) 65
B19 Easy to miss (TOEFL Sentence) 76
B20 Easy to miss (TOEFL Error) 251
B21 Government A (TOEFL Vocab) 104
B22 Health (TOEFL Vocab) 90
B23 Weather/ Geography (TOEFL Vocab) 80
B24 Media (TOEFL Vocab) 104
B25 Education (TOEFL Vocab) 12
B26 Food (TOEFL Vocab) 84
B27 Science/ Research (TOEFL Vocab) 84
B28 Entertainment (TOEFL Vocab) 102
B29 Environment (TOEFL Vocab) 77
B30 Clothing (TOEFL Vocab) 100
B31 Nature (TOEFL Vocab) 80
B32 Family (TOEFL Vocab) 63
B33 Reading Passage 1-3 (TOEFL Reading Comprehension) 77
B34 Reading Passage 4-6 (TOEFL Reading Comprehension) 65
B35 Reading Passage 7-9 (TOEFL Reading Comprehension) 70
B36 Reading Passage 10-12 (TOEFL Reading Comprehension) 65
B37 Reading Passage 13-14 (TOEFL Reading Comprehension) 58
B38 Reading Passage 16-18 (TOEFL Reading Comprehension) 59
B39 Reading Passage 19-21 (TOEFL Reading Comprehension) 59
B40 Reading Passage 22-24 (TOEFL Reading Comprehension) 61
B41 Reading Passage 34-36 (TOEFL Reading Comprehension) 83
B22 Reading Passage 40-42 (TOEFL Reading Comprehension) 84
B43 Reading Passage 48-51 (TOEFL Reading Comprehension) 87
B44 Reading Passage 57-60 (TOEFL Reading Comprehension) 97
E1 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2544 128
E2 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2543 70
E3 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT รามคำแหง ปีการศึกษา 2544 107
E4 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT รามคำแหง ปีการศึกษา 2543 68
E5 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT รามคำแหง ปีการศึกษา 2542 61
E6 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2544 78
E7 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2543 53
E8 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ Young Executive GMAT จุฬาฯ ปีการศึกษา 2541 39
E9 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ Executive GMAT มธ. ปีการศึกษา 2544) 139
E10 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ Executive ปีการศึกษา 2543 111
E11 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ Executive ปีการศึกษา 2542 171
E12 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2542 104
E13 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2544 127
E14 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 126
E15 ข้อสอบเข้าปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2543 72
E16 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2540 76
E18 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2545 101
E19 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2546 112
E20 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT จุฬา ปีการศึกษา 2547 90
E21 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT นิด้า ปีการศึกษา 2545 122
E22 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2545 142
E23 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2546 123
E24 ข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ GMAT ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 122
6,895
 
ดูสินค้าเพิ่มเติม