ลำดับ
รหัสสินค้า
ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6
จำนวน
L1
EPHH001 เนื้อหาเรื่อง บทนำการวัดการแปลข้อมูล ชมตัวอย่าง

2 แผ่น 
195 บาท
L2
EPHH002 เนื้อหาเรื่อง แสงและการมองเห็น (การเคลื่อนที่ของแสง สะท้อนภาพหักเหเลนส์ ตา ภาพเห็นสี...ชมตัวอย่าง

5 แผ่น 
315 บาท
L3
EPHH003 เนื้อหาเรื่อง ปรากกฎการณ์คลื่น (การเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น) ชมตัวอย่าง

4 แผ่น 
275 บาท
L4
EPHH004 เนื้อหาเรื่อง เสียงและการได้ยิน (สมบัติเสียง กำทอนการได้ยิน คอปเลอร์คลื่นกระแทก) ชมตัวอย่าง

5 แผ่น
315 บาท
L5
EPHH005 เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (เวคเตอร์ การคลื่อนที่แนวตรงตกอิสระกราฟ s-v-a) ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

3 แผ่น 
235 บาท
L6
EPHH005 เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (เวคเตอร์ การคลื่อนที่แนวตรงตกอิสระกราฟ s-v-a) ตอนที่ 4 - 6

3 แผ่น 
235 บาท
L7
EPHH006 เนื้อหาเรื่อง แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่ (กฎนิวตัน แรงเสียดทานแรงดึงดูดระหว่างมวล) ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

3 แผ่น 
235 บาท
L8
EPHH006

เนื้อหาเรื่อง แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่ (กฎนิวตัน แรงเสียดทานแรงดึงดูดระหว่างมวล) ตอนที่ 4 - 6

3 แผ่น 
235 บาท
L9
EPHH007 เนื้อหาเรื่อง สมดุลกล (สมดุลเลื่อนตำแหน่ง แรงเสียดทาน สมดุลสมบูรณ์) ชมตัวอย่าง

5 แผ่น 
315 บาท
L10
EPHH008 เนื้อหาเรื่อง งานและพลังงาน (งานกำลังพลังงานอนุรักษ์) ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

3 แผ่น 
235 บาท
L11
EPHH008 เนื้อหาเรื่อง งานและพลังงาน (งานกำลังพลังงานอนุรักษ์) ตอนที่ 4 - 6

3 แผ่น 
235 บาท
L12
EPHH009 เนื้อหาเรื่อง การชนและโมเมนตัม (การดลชนยืดหยุ่น/ ไม่ยืดหยุ่นการระเบิด) ชมตัวอย่าง

5 แผ่น
315 บาท
L13
EPHH010 เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต (แรงคลอม์ สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

5 แผ่น 
315 บาท
L14
EPHH010 เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต (แรงคลอม์ สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า) ตอนที่ 6 - 10

5 แผ่น 
315 บาท
L15
EPHH011 เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแส (ตัวนำสภาพต้านทานตัวต้านทาน เซลไฟฟ้าฯ) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

5 แผ่น 
315 บาท
L16
EPHH011 เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแส (ตัวนำสภาพต้านทานตัวต้านทาน เซลไฟฟ้าฯ) ตอนที่ 6 - 9

4 แผ่น 
275 บาท
L17
EPHH012 เนื้อหาเรื่อง แม่เหล็ก-ไฟฟ้า (สนามแม่เหล็ก แรงต่อประจุแรงต่อลวดฯ) ชมตัวอย่าง

4 แผ่น 
275 บาท
L18
EPHH013 เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

5 แผ่น 
315 บาท
L19
EPHH013 เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 6-10

5 แผ่น 
315 บาท
L20
EPHH013 เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 11 - 12 ชมตัวอย่าง

2 แผ่น 
195 บาท
L21
EPHH014 เนื้อหาเรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

3 แผ่น
235 บาท
L22
EPHH014 เนื้อหาเรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 4 - 6

3 แผ่น
235 บาท
L23
EPHH014 เนื้อหาเรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 7 - 9

3 แผ่น
235 บาท
L24
EPHH015 เนื้อหาเรื่อง ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์ ตอนที่ 1 - 3 ........ชมตัวอย่าง

3 แผ่น 
235 บาท
L25
EPHH015 เนื้อหาเรื่อง ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์ ตอนที่ 4 - 7

4 แผ่น 
275 บาท
L26
EPHH016 เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ  ชมตัวอย่าง

2 แผ่น 
195 บาท
L27
EPHH017 เนื้อหาเรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชมตัวอย่าง

4 แผ่น
275 บาท
L28
EPHH018 เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม (การค้นพบอิเลคตอน เมมจำลองรัทเธอฟอร์โพห์ร โฟโตอิเลคตริค ทวิภาคคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ ควอนตัม) ตอนที่ 1 - 5  ชมตัวอย่าง

5 แผ่น 
315 บาท
L29
EPHH018 เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม (การค้นพบอิเลคตอน เมมจำลองรัทเธอฟอร์โพห์ร โฟโตอิเลคตริค ทวิภาคคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ ควอนตัม) ตอนที่ 6 - 10

5 แผ่น 
315 บาท
L30
EPHH019 เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (กัมมันตภาพ ไอโซโทปปฏิกิริยานิวเคลียร์) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

3 แผ่น 
235 บาท
         
L31
EPHH019 เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (กัมมันตภาพ ไอโซโทปปฏิกิริยานิวเคลียร์) ตอนที่ 6 - 10

3 แผ่น 
235 บาท
ชุดรวม EPHH
8,245 บาท
7,420 บาท
 
L32 EPHH020 Lab Physics Data mechanic Optic Caloric Electicity Atom nuclear Set e Book   2,500  บาท
      คูมือการทดลองฟิสิกส์ อย่างละเอียด ครบทุกบท รางวัล โนเบล สื่อ จากเยอรมน    

 

ดูสินค้าเพิ่มเติม
 
สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา