สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
 
ลำดับ
รหัสสินค้า
ชื่อเรื่อง สาระพื้นฐาน
จำนวน
ราคา
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
K1
ESCJ001
5 แผ่น
315 บาท
K2
ESCJ002
เนื้อหาเรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ วิธีการสั่งซื้อ
5 แผ่น
315 บาท
K3
ESCJ003
เนื้อหาเรื่อง โมเมนต์ของแรง
5 แผ่น
315 บาท
K4
ESCJ004
เนื้อหาเรื่อง งานและพลังงาน
5 แผ่น
315 บาท
K5
ESCJ005
เนื้อหาเรื่อง พลังงานความร้อน
5 แผ่น
315 บาท
K6
ESCJ006
เนื้อหาเรื่อง แสง
5 แผ่น
315 บาท
K7
ESCJ007
เนื้อหาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1 - 4
4 แผ่น
275 บาท
K8
ESCJ007
เนื้อหาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 5 - 8
4 แผ่น
275 บาท
K9
ESCJ008
เนื้อหาเรื่อง การจำแนกสาร ตอนที่ 1 - 5
5 แผ่น
315 บาท
K10
ESCJ008
เนื้อหาเรื่อง การจำแนกสาร ตอนที่ 6 - 10
5 แผ่น
315 บาท
K11
ESCJ008
เนื้อหาเรื่อง การจำแนกสาร ตอนที่ 11 - 15
5 แผ่น
315 บาท
K12
ESCJ009
เนื้อหาเรื่อง ดิน
2 แผ่น
195 บาท
K13
ESCJ010
เนื้อหาเรื่อง หิน และ แร่
2 แผ่น
195 บาท
K14
ESCJ011
เนื้อหาเรื่อง แหล่งน้ำ
2 แผ่น
195 บาท
K15
ESCJ012
เนื้อหาเรื่อง โลกของเรา
2 แผ่น
195 บาท
K16
ESCJ013
เนื้อหาเรื่อง บรรยากาศของเรา
2 แผ่น
195 บาท
K17
ESCJ014
เนื้อหาเรื่อง ลมฟ้าอากาศ
2 แผ่น
195 บาท
K18
ESCJ015
เนื้อหาเรื่อง ระบบสุริยะ
2 แผ่น
195 บาท
K19
ESCJ016
เนื้อหาเรื่อง ดวงดาวในท้องฟ้า
2 แผ่น
195 บาท
K20
ESCJ017
เนื้อหาเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ
2 แผ่น
195 บาท
K21
ESCJ018
เนื้อหาเรื่อง ระบบนิเวศ
5 แผ่น
315 บาท
K22
ESCJ019
เนื้อหาเรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ตอนที่ 1 - 3
3 แผ่น
235 บาท
K23
ESCJ019
เนื้อหาเรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ตอนที่ 4 - 6
3 แผ่น
235 บาท
K24
ESCJ020
เนื้อหาเรื่อง ชีวิตสัตว์
3 แผ่น
235 บาท
K25
ESCJ021
เนื้อหาเรื่อง อาหาร
5 แผ่น
315 บาท
K26
ESCJ022
เนื้อหาเรื่อง ร่างกายของเรา ตอนที่ 1 - 4
4 แผ่น
275 บาท
K27
ESCJ022
เนื้อหาเรื่อง ร่างกายของเรา ตอนที่ 5 - 7
3 แผ่น
235 บาท
K28
ESCJ023
เนื้อหาเรื่อง ระบบสืบพันธ์
2 แผ่น
195 บาท
K29
ESCJ024
เนื้อหาเรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
3 แผ่น
235 บาท
K30
ESCJ025
เนื้อหาเรื่อง อิเลคทรอนิคส์
8 แผ่น
   800 บาท
ชุดรวม ESCJ
 
8,530 บาท
7,730 บาท
buttom