สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
 
 
 
รหัสสินค้า
ชื่อเรื่อง สาระพื้นฐาน
 
 
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
 
 
ESCJ001
 
 
ESCJ002
เนื้อหาเรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ วิธีการสั่งซื้อ  
 
ESCJ003
เนื้อหาเรื่อง โมเมนต์ของแรง  
 
ESCJ004
เนื้อหาเรื่อง งานและพลังงาน  
 
ESCJ005
เนื้อหาเรื่อง พลังงานความร้อน  
 
ESCJ006
เนื้อหาเรื่อง แสง  
 
ESCJ007
เนื้อหาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1 - 4  
 
ESCJ007
เนื้อหาเรื่อง พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 5 - 8  
 
ESCJ008
เนื้อหาเรื่อง การจำแนกสาร ตอนที่ 1 - 5  
 
ESCJ008
เนื้อหาเรื่อง การจำแนกสาร ตอนที่ 6 - 10  
 
ESCJ008
เนื้อหาเรื่อง การจำแนกสาร ตอนที่ 11 - 15  
 
ESCJ009
เนื้อหาเรื่อง ดิน  
 
ESCJ010
เนื้อหาเรื่อง หิน และ แร่  
 
ESCJ011
เนื้อหาเรื่อง แหล่งน้ำ  
 
ESCJ012
เนื้อหาเรื่อง โลกของเรา  
 
ESCJ013
เนื้อหาเรื่อง บรรยากาศของเรา  
 
ESCJ014
เนื้อหาเรื่อง ลมฟ้าอากาศ  
 
ESCJ015
เนื้อหาเรื่อง ระบบสุริยะ  
 
ESCJ016
เนื้อหาเรื่อง ดวงดาวในท้องฟ้า  
 
ESCJ017
เนื้อหาเรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ  
 
ESCJ018
เนื้อหาเรื่อง ระบบนิเวศ  
 
ESCJ019
เนื้อหาเรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ตอนที่ 1 - 3  
 
ESCJ019
เนื้อหาเรื่อง โครงสร้างของเซลล์ ตอนที่ 4 - 6  
 
ESCJ020
เนื้อหาเรื่อง ชีวิตสัตว์  
 
ESCJ021
เนื้อหาเรื่อง อาหาร  
 
ESCJ022
เนื้อหาเรื่อง ร่างกายของเรา ตอนที่ 1 - 4  
 
ESCJ022
เนื้อหาเรื่อง ร่างกายของเรา ตอนที่ 5 - 7  
 
ESCJ023
เนื้อหาเรื่อง ระบบสืบพันธ์  
 
ESCJ024
เนื้อหาเรื่อง เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต  
 
ESCJ025
เนื้อหาเรื่อง อิเลคทรอนิคส์  
 

รหัสสินค้า

ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6

EPHH001

เนื้อหาเรื่อง บทนำการวัดการแปลข้อมูล ชมตัวอย่าง

EPHH002

เนื้อหาเรื่อง แสงและการมองเห็น (การเคลื่อนที่ของแสง สะท้อนภาพหักเหเลนส์ ตา ภาพเห็นสี...ชมตัวอย่าง

EPHH003

เนื้อหาเรื่อง ปรากกฎการณ์คลื่น (การเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น)ชมตัวอย่าง

EPHH004

เนื้อหาเรื่อง เสียงและการได้ยิน (สมบัติเสียง กำทอนการได้ยิน คอปเลอร์คลื่นกระแทก) ชมตัวอย่าง

EPHH005

เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (เวคเตอร์ การคลื่อนที่แนวตรงตกอิสระกราฟ s-v-a) ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

EPHH005

เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง (เวคเตอร์ การคลื่อนที่แนวตรงตกอิสระกราฟ s-v-a) ตอนที่ 4 - 6

EPHH006

เนื้อหาเรื่อง แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่ (กฎนิวตัน แรงเสียดทานแรงดึงดูดระหว่างมวล) ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

EPHH006

เนื้อหาเรื่อง แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่ (กฎนิวตัน แรงเสียดทานแรงดึงดูดระหว่างมวล) ตอนที่ 4 - 6

EPHH007

เนื้อหาเรื่อง สมดุลกล (สมดุลเลื่อนตำแหน่ง แรงเสียดทาน สมดุลสมบูรณ์)ชมตัวอย่าง

EPHH008

เนื้อหาเรื่อง งานและพลังงาน (งานกำลังพลังงานอนุรักษ์) ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

EPHH008

เนื้อหาเรื่อง งานและพลังงาน (งานกำลังพลังงานอนุรักษ์) ตอนที่ 4 - 6

EPHH009

เนื้อหาเรื่อง การชนและโมเมนตัม (การดลชนยืดหยุ่น/ ไม่ยืดหยุ่นการระเบิด) ชมตัวอย่าง

EPHH010

เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต (แรงคลอม์ สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

EPHH010

เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต (แรงคลอม์ สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า) ตอนที่ 6 - 10

EPHH011

เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแส (ตัวนำสภาพต้านทานตัวต้านทาน เซลไฟฟ้าฯ) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

EPHH011

เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแส (ตัวนำสภาพต้านทานตัวต้านทาน เซลไฟฟ้าฯ) ตอนที่ 6 - 9

EPHH012

เนื้อหาเรื่อง แม่เหล็ก-ไฟฟ้า (สนามแม่เหล็ก แรงต่อประจุแรงต่อลวดฯ) ชมตัวอย่าง

EPHH013

เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

EPHH013

เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 6-10

EPHH013

เนื้อหาเรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 11 - 12 ชมตัวอย่าง

EPHH014

เนื้อหาเรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 1 - 3 ชมตัวอย่าง

EPHH014

เนื้อหาเรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 4 - 6

EPHH014

เนื้อหาเรื่อง สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 7 - 9

EPHH015

เนื้อหาเรื่อง ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์ ตอนที่ 1 - 3 ........ชมตัวอย่าง

EPHH015

เนื้อหาเรื่อง ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์ ตอนที่ 4 - 7

EPHH016

เนื้อหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ  ชมตัวอย่าง

EPHH017

เนื้อหาเรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชมตัวอย่าง

EPHH018

เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม (การค้นพบอิเลคตอน เมมจำลองรัทเธอฟอร์โพห์ร โฟโตอิเลคตริค ทวิภาคคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ ควอนตัม) ตอนที่ 1 - 5  ชมตัวอย่าง

EPHH018

เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์อะตอม (การค้นพบอิเลคตอน เมมจำลองรัทเธอฟอร์โพห์ร โฟโตอิเลคตริค ทวิภาคคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ ควอนตัม) ตอนที่ 6 - 10

EPHH019

เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (กัมมันตภาพ ไอโซโทปปฏิกิริยานิวเคลียร์) ตอนที่ 1 - 5 ชมตัวอย่าง

 

 

EPHH019

เนื้อหาเรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (กัมมันตภาพ ไอโซโทปปฏิกิริยานิวเคลียร์) ตอนที่ 6 - 10

 

 

รหัสสินค้า

คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

EMAJ001

เนื้อหาเรื่อง จำนวนและตัวเลข

EMAJ002

เนื้อหาเรื่อง จำนวนเต็ม

EMAJ003

เนื้อหาเรื่อง จำนวนจริง

EMAJ004

เนื้อหาเรื่อง เลขยกกำลัง

EMAJ005

เนื้อหาเรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

EMAJ006

เนื้อหาเรื่อง อัตราส่วนร้อยละ

EMAJ007

เนื้อหาเรื่อง การประมาณค่า

EMAJ008

เนื้อหาเรื่อง ความยาวพื้นที่พื้นที่ผิวปริมาตร

EMAJ009

เนื้อหาเรื่อง พื้นฐานเรขาคณิต

EMAJ010

เนื้อหาเรื่อง การแปลงสภาพรูป 2 มิติ 3 มิติ

EMAJ011

เนื้อหาเรื่อง ความเท่ากันทุกประการ

EMAJ012

เนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีบทปีทากอรัส

EMAJ013

เนื้อหาเรื่อง เส้นขนาน

EMAJ014

เนื้อหาเรื่อง ความคล้าย

EMAJ015

เนื้อหาเรื่อง วงกลม

EMAJ016

เนื้อหาเรื่อง สมการและอสมการเชิงเส้น

EMAJ017

เนื้อหาเรื่อง ตัวแปรเดียว

EMAJ018

เนื้อหาเรื่อง คู่อันดับและกราฟ

EMAJ019

เนื้อหาเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

EMAJ020

เนื้อหาเรื่อง พหุนาม

EMAJ021

เนื้อหาเรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม

EMAJ022

เนื้อหาเรื่อง สมการกำลังสอง

EMAJ023

เนื้อหาเรื่อง พาราโบลา

EMAJ024

เนื้อหาเรื่อง การแปรผัน

EMAJ025

เนื้อหาเรื่อง การนำเสนอข้อมูล

EMAJ026

เนื้อหาเรื่อง สถิติ

EMAJ027

เนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น

 

รหัสสินค้า

คณิตศาสตร์ ม.4 - ม. 6

EMAH001

เนื้อหาเรื่อง เซต

EMAH002

เนื้อหาเรื่อง ระบบจำนวนจริง

EMAH003

เนื้อหาเรื่อง ตรรกศาสตร์

EMAH004

เนื้อหาเรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ (เส้นตรง)
             เรขาคณิตวิเคราะห์ (วงกลม)
             เรขาคณิตวิเคราะห์ (พาลาโบล่า)
                เรขาคณิตวิเคราะห์ (วงรี)
                เรขาคณิตวิเคราะห์ (ไฮเพอร์โบล่า)

EMAH005

เนื้อหาเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

EMAH006

เนื้อหาเรื่อง กำหนดการเชิงเส้น

EMAH007

เนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 1 - 5

EMAH007

เนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ตอนที่ 6 - 10

EMAH008

เนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเอกโปลอก

EMAH009

เนื้อหาเรื่อง เมตริกซ์

EMAH010

เนื้อหาเรื่อง เวกเตอร์

EMAH011

เนื้อหาเรื่อง จำนวนเชิงซ้อน

EMAH012

เนื้อหาเรื่อง ทฤษฎีกราฟ

EMAH013

เนื้อหาเรื่อง ลำดับอนุกรม

EMAH014

เนื้อหาเรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง

EMAH015

เนื้อหาเรื่อง อนุพันธ์และอินทิเกรต

EMAH016

เนื้อหาเรื่อง ความน่าจะเป็น

EMAH017

เนื้อหาเรื่อง สถิติ ตอนที่ 1-5

EMAH017

เนื้อหาเรื่อง สถิติ ตอนที่ 6-10

 

 

 

 

buttom