ลำดับ
รหัสสินค้า
เตรียมสอบ GAT/PAT
จำนวน
จำนวน
1
  เจาะ GAT ภาษาไทย เรียงประโยค
3 แผ่น
235 บาท
2
  เจาะ GAT ภาษาอังกฤษ
3 แผ่น
235 บาท
3
  เตรียมสอบ GAT 15 ชั่วโมง
15 แผ่น
1,380 บาท
4
  เจาะ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
3 แผ่น
235 บาท
5
  เจาะ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3 แผ่น
235 บาท
6
  ติว PAT1 ชุดละเอียด *คณิตศาสตร์ 4-5-6 ยกชุด (EMAH001 - EMAH017)

104 แผ่น
6,552 บาท
7
  ติว PAT2 ชุดฟิสิกส์ *ฟิสิกส์ 4-5-6 ยกชุด (EPHH001-EPHH019)

117 แผ่น
7,420 บาท
8
  เจาะ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
3 แผ่น
235 บาท
         
 
เตรียมสอบ ม.3 เข้า ม.4
 
1
  เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ มหิดลวิทยานุสรณ์

3 แผ่น
235 บาท
2
  เจาะข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.3 เข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ มหิดลวิทยานุสรณ์

3 แผ่น
235 บาท
3
  ติวเข้ม ม. 3 เข้า ม.4 คณิตศาสตร์ยกชุด
98 แผ่น
6,574 บาท
4
  ติวเข้ม ม. 3 เข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ยกชุด
109 แผ่น
7,029 บาท
         
ดูสินค้าเพิ่มเติม
 
 
สินค้า ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา