โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
ประกอบด้วยเนื้อหา
         จำนวนและตัวเลข     275 ฿
       เลขยกกำลัง     275 ฿
       เส้นขนาน และมุมเส้นตรง     195 ฿
       อัตราส่วนร้อยละ     235 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,080 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา
         โครงสร้างของเซลล์     470 ฿
       ชีวิตสัตว์     235 ฿
       สารอาหาร     315 ฿
       สารและสมบัติสาร     1,085 ฿
       งานและพลังงาน     315 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  2,520 ฿

รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ

ประกอบด้วยเนื้อหา

  เศษส่วนและทศนิยม  275 ฿
  การประมาณค่า 195฿
  การแปลงสภาพรูป 2 มิติ 3 มิติ 195 ฿
  ตัวแปรเดียว 585 ฿
  คู่อันดับและกราฟ 275 ฿

ราคารวม + บวกค่าจัดส่ง = 1525 ฿

 

ประกอบด้วยเนื้อหา

  การเคลื่อนที่และตำแหน่งวัตถุ 315 ฿
  แรงที่กระทำต่อวัตถุ 315฿
  โมเมนต์ของแรง 315฿
  งานและพลังงาน 315 ฿
  บรรยากาศของเรา 195 ฿

  ลมฟ้าอากาศ 195 ฿

ราคารวม + บวกค่าจัดส่ง = 1650 ฿

 
 
วิธีการสังซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา หน้าหลัก