โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
ประกอบด้วยเนื้อหา
         เซต     315 ฿
       ตรรกศาสตร์     315 ฿
       จำนวนจริง และทฤษฎีจำนวน      585 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,315 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา
         บทนำการวัดการแปลข้อมูล     195 ฿
       การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง      470 ฿
       มวลแรงและการเคลื่อนที่      470 ฿
       สมดุลกล     315 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,550 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา
         ปรากฎการณ์คลื่น     275 ฿
       แสงและการมองเห็น      315 ฿
       เสียงและการได้ยิน      315 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,005 ฿

รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ

ประกอบด้วยเนื้อหา

  ภาคตัดกรวย 275 ฿
  ความสัมพันธ์และฟังก์ชันร 585 ฿
  เมตริกซ์ 315 ฿

ราคารวม + บวกค่าจัดส่ง = 1230 ฿

 
 
 

ประกอบด้วยเนื้อหา

  งานและพลังงาน 470 ฿
  การชนโมเมนต์ตัม 315 ฿
  การเคลื่อนที่แบบต่างๆ 825 ฿

ราคารวม + บวกค่าจัดส่ง = 1680 ฿

 
 
 
 
 
วิธีการสังซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา หน้าหลัก