โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
ประกอบด้วยเนื้อหา
         ฟังก์ชันตรีโกณมิติ     585 ฿
       เวคเตอร์ 2 มิติ /3 มิติ      315 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,000 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา
         ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล ลอการิทึม      585 ฿
       เวคเตอร์     315 ฿
       ลำดับอนุกรม      315 ฿
       ความน่าจะเป็นวิธีนับ      585 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,900 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา
         ปรากฎการณ์คลื่น     275 ฿
       แสงและการมองเห็น      315 ฿
       เสียงและการได้ยิน      315 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  1,550 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา
         การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ      825 ฿
       สมบัติเชิงกลของสาร      705 ฿
       ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์      510 ฿

ราคารวม + ค่าจัดส่ง  =  2,140 ฿

รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ
 
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลด เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน โครงงานอุปกรณ์ทดลอง วิธีการสังซื้อ