EMAH003

 

ตรรกศาสตร์

การหาค่าความจริงของประพจน์ รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกัน สัจจนิรันดร์ การอ้างเหตุผล

ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณสมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ เทคนิคการทำโจทย์

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH003 : รวม 5 ชั่วโมง ราคา 315 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา