EMAH004

 

เรขาคณิตวิเคราะห์ และภาคตัดกรวย

เส้นตรง ความชัน โปรจกชัน ระยะทางระหว่างจุดสองจุด ระยะทางระหว่างเส้นตรง

รูปแบบต่างๆ โดยเน้น สมการขั้นพื้นฐานของรูปแบบต่างๆ พร้อมเทคนิคเสริม การคิดหา

จุดยอดจุดโฟกัสอย่างรวดเร็วเทคนิคการใช้ไม้โปรเทคเตอร์ วงเวียนทำข้อสอบ การแทนค่าตัวเลือก

เทคนิคการทำข้อสอบการแทนค่าตัวเลือก เทคนิค การทำข้อสอบแบบตัด choice เหมาะกับการเตรียมตัว

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH004 : รวม 3 ชั่วโมง ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

วงกลม การหาจจุดศูนย์กลาง รัศมีวงกลม สมการวงกลม รูปแบบ

( รวม 3 ชั่วโมง ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

พาราโบลา สมการพื้นฐาน พาราโบลา

การหาจุดยอด จุดโฟกัส ไดเรกตริกส์ ลาตัสเรคตัม เทคนิคการทำโจทย์ ผสมผสานเข้ากับภาคตัดกรวยอื่นๆ

( รวม 3 ชั่วโมง ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

วงรี รูปแบบสมการวงรี

การจัดรูปสอนเทคนิคการหาจุดยอด จุดโฟกัส จุดศูนย์กลาง พร้อมโจทย์ ประยุกต์

( รวม 3 ชั่วโมง ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ไฮเปอร์โบลา รูปแบบสมการ มาตรฐานและการจัดรูป

สอนหาจุดยอด จุดโฟกัส จุดศูนย์กลาง โจทย์รูปแบบต่างๆ

( รวม 3 ชั่วโมง ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา