EMAH008

 

ฟังก์ชันเอกโปลอก

นิยาม ท.บ. เลขยกกำลัง ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล กฏพื้นฐานรูท แก้สมการรากที่สอง

ฟังก์ชันลอการิทึม กฏของลอการึทึม แมนทิซา คาแรกเตอริส การแก้สมการรูปแบบต่างๆ และอสมการลอก &เอกโป

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH008 : รวม 8 ชั่วโมง ราคา 585 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา