EMAH010

 

เวกเตอร์

ปริมาณเวกเตอร์ การบอกพิกัด 3หลัก การบวกลบ คูรเวกเตอร์

ขนาดของเวกเตอร์การขนาน ตั้งฉากกันของเวกเตอร์ การสร้างสามเหลี่ยมเวคเตอร์หนค่งหน่วย

Cross product+ & Dot product กฏของโคไซน์ พื้นที่รูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม ด้านขนาน ฝึกทำข้อสอบ และโจทย์แข่งขัน

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH010 : รวม 5 ชั่วโมง ราคา 315 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

 

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา