EMAH011

 

จำนวนเชิงซ้อน

จำนวนจินตภาพ คู่อันดับ สมบัติจำนวนเชิงซ้อน เอกลักษณ์ & อินเวิร์สการคูณ

กำลังของจำนวนจินตภาพ สมบัติของสังยุค ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน พิกัดเชิงขั้ว พหุนามดีกรี n ทฤษฏีเศษเหลือ

 

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH011 : รวม 5 ชั่วโมง ราคา 315 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา