EMAH017

 

สถิติ ตอน 6 - 10

การวัดตำแหน่งของข้อมูล เดไซล์ ควอไทล์ เปอร์เซนไทล์ ค่าการกระจายข้อมูล พิสัย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ความแปรปรวน ค่ามาตรฐาน พื้นที่ใต้กราฟ

รหัสสั่งซื้อ ( EMAH017 : รวม 5 ชั่วโมง ราคา 315 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

 

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา