EMAJ001

จำนวนและตัวเลข

เนื้อหา ระบบเลขโรมัน ระบบเลขฐานสิบ การเขียนจำนวนในรูปกรกระจาย จำนวนคู่จำนวนคี่

จำนวนเฉพาะ ห.ร.ม ค.ร.น เทคนิคการหาแบบยุคลิด ความสัมพันธ์ระหว่าง ห.ร.ม และ ค.ร.น อธิบายจากตัวอย่าง

ฝึกทำโจทย์เพิ่มประสบการณ์ ข้อสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมฯ มหิดลฯ และสามคมคณิตศาสตร์ เหมาะกับนักเรียนที่เริ่มปู

พื้นฐาน จนพัฒนาถึง เตรียมตัวสอบ ที่มีระดับความยากของโจทย์ 3 - 5 ดาว

รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ001 : 4 แผ่น ราคา 275 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา