EMAJ004

เลขยกกำลัง

ความหมายของเลขยกกำลัง สมบัติเลขยกกำลัง การเขียนจำนวนในรูป

กรณฑ์ เครื่องหมายราก แบบฝึกหัดโจยทย์ รูปแบบต่างๆ ให้ติดตามและฝึกทำไปด้วย

ี รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ004 : 4 แผ่น ราคา 275 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

ชมตัวอย่าง

 

  

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา