EMAJ006

อัตราส่วนร้อยละ

เนื้อหาอัตราส่วน การทำเป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน อัตราส่วนอย่างต่ำ อัตราส่วนหลายจำนวน

อัตราส่วนหลายจำนวน อัตราส่วนต่อเนื่อง การแก้ปัญหา ร้อยล่ะ ( Percent ) โจทย์ปัญหากำไรขาดทุน ของผสม

ดอกเบี้ย ฯลฯ แบบฝึกหัดจากข้อสอบต่างๆ อาทิ เตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ สมาคมคณิตศาสตร์

รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ006 : 3 แผ่น ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา