EMAJ008

ความยาวพื้นที่ปริมาตร

เนื้อหาการวัดความยาว ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราส่วน พื้นที่รูปสามเหลี่ยม

สี่เหลี่ยมคางหมู จตุรัส พื้นที่วงกลม การเปลี่ยนหน่วย สมุดสนาม ปริมาตร ลูกบาศก์ ปริซึม ปีรมิด ทรงกระบอก

กรวย ทรงกลม พร้อมแบบฝึกหัดที่ท้ายบท เทคนิควิธีคิดลัด

ี รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ008 : 4 แผ่น ราคา 275 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา