EMAJ011

ความเท่ากันทุกประการ

เนื้อหา ความเท่ากันทุกประการของเส้นตรง ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลื่ยม

( ด้าน - มุม - ด้าน ) ( มุม - ด้าน - มุม ) รูปสามเหลื่ยมหน้าจั่ว ( ด้าน - ด้าน - ด้าน ) ( ฉาก - ด้าน - ฉาก ) เทคนิคการทำโจทย์วิธีคิดลัด

ี รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ011 : 1 แผ่น ราคา 95 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา