EMAJ019

ระบบสมการเชิงเส้น

สมการเชิงเส้น 2 ตัวแปร การแก้ระบบสมการ โจทย์สมการสองตัวแปร

อายุ ซื้อของ 2 ชนิด การทำงาน กระแสน้ำ + โจทย์แบบฝึกหัดระดับ 3 - 5 ดาว

รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ019 : 2 แผ่น ราคา 195 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

ชมตัวอย่าง

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา