EMAJ024

การแปรผัน

นิยาม ความหมาย การแปรผันตรง การแปรผกผัน การแปรผันเกียวเนื่อง การนำไปใช้ เทคนิคคิดข้อสอบ

รหัสสั่งซื้อ ( EMAJ024 : 3 แผ่น ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
ผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา