ESCJ001

 

เนื้อหาที่จะให้นักเรียนเข้าใจถึงการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง วงกลม วิถีโค้ง

รวมถึงทราบนิยามความเร็ว ความเร่ง การกระจัด การเขียนกราฟ พื้นฐาน นักเรียนจะได้ทำแบบฝึกหัด

ทดสอบความเข้าใจ ด้านทฤษฎีและการคำนวนเบื้องต้น เพื่อทำข้อสอบในโรงเรียน ครอบคลุม ถึงสอบเรียนต่อ

รวมกว่า 5 ชั่วโมง

พร้อมชีสประกอบรายการ ESCJ001( ราคา 315 บาท +ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

ชมตัวอย่าง

 

      

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา