ESCJ002

บทนี้ผู้สอนจะบรรยายถึงแรงที่จะกระทำต่อวัตถุนักเรียนจะสามารถรวมแรงที่ขนานกัน

ตั้งฉากกันและทำมุมต่างๆรวมถึงอธิบายกฎพื้นฐานของนิวตันได้อย่างละเอียดท้ายบทจะมีแบบทดสอบ

พร้อมเฉลยเพื่อทำคะแนนในชั้นเรียนและเตรียมสอบแข่งขันรวม 5 ชั่วโมงพร้อมเอกสารประกอบ

สั่งซื้อ ( ESCJ002 : ราคา 315 บาท +ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

ชมตัวอย่าง

 

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา