ESCJ003

เนื้อหาจะสอนให้ ทราบถึงนิยามของแรง โมเมนต์ ของแรง คานอันดับ 1,2,3

วัคถุในสภาพสมดุล โจทย์การคำนวณแบบต่างๆ อย่างละเอียด นักเรียนที่ติดตามตลอดจะพบว่า เรื่องคาน

ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป เพิ่มเติมเรื่องรอก ล้อและเพลา เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบในชั้น สามารถเป็นพื้นฐาน

วิชาคำนวณเมื่อขึ้นมัธยมปลายเป็นอย่างดี สั่งซื้อ ( ESCJ003 : ราคา 315 บาท +ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

      

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา