ESCJ005

พลังงานความร้อน

เนื้อหา ความร้อนจะสอนถึงการเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิ เซลเซียส ฟาเรนไฮท์ เคลวิน เทอร์โมมิเตอร์

การถ่ายเทความร้อน การวัดปริมาณความร้อน ความจุความร้อน อุณหภูมิผสม การเปลี่ยนสถานะ ความชื่นของอากาศ

โจทย์ทดสอบท้ายบท ตัวอย่างการคำนวณที่เข้มข้น

ี สั่งซื้อ ( ESCJ005 : ราคา 315 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

    

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา