ESCJ007

เนื้อหาจะเริ่มบรรยายด้วยภาพ Animation และการต่อวงจร คุ้มค่ามากๆ จากนั้นจะอธิบาย

ความรู้เบื้องต้น ประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า เซลเคมี ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ไดนาโม

ความต้านทาน กฎของโอห์ม วงจรสัญลักษณ์ การต่อความต้านทาน การต่อเซลล์ไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า การคิดค่าพลังงาน เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

การคิดเงินค่าไฟฟ้า สวิทซ์ เต้าเสียบ เต้ารับ พร้อมตัวอย่างและโจทย์ท้ายบท

ี สั่งซื้อ ( ESCJ007 : มี 8 ชั่วโมง ราคา 550 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

    

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา