ESCJ008

เนื้อหาการจำแนกสาร สารและสมบัติของสาร กรดเบสพื้นฐาน ธาตุสารประกอบ

การแยกสารโดยวิธีต่างๆ การกรองโครโตกราฟี การเปลี่ยนแปลงของสาร เนื้อหากว่า 15 ชั่วโมง พร้อมตัวอย่าง แบบทดสอบ

เทคนิคการท่องตารางธาตุ การประยุกต์การใช้งาน ข้อสอบท้ายบท ชุดนี้นับว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเตรียมตัว สำหรับวิทยาศาสตร์ส่วนเคมี คุ้มค่าสำหรับ

การศึกษาด้วยตนเอง ทบทวนก่อนสอบในชั้นและแข่งขันเรียนต่อ

ี สั่งซื้อ ( ESCJ008 :( 15 ชั่วโมง ) ราคา 945 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

   

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา