ESCJ013

เนื้อหา บรรยากาศ ผู้สอนจะอธิบายถึงชั้นบรรยากาศต่างๆ อย่างละเอียด โทรโปสเฟียร์

สตารโทสเฟียร์ เมโซสเฟียร์ เทอร์โมสเฟียร์ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ เมฆ ฝน โจทย์ทดสอบความเข้าใจ นักเรียนจะมีความเข้าใจ

เป็นอย่างดี เหมาะกับการทบทวนศึกษาด้วยตนเอง

สั่งซื้อ ( ESCJ013 :( 2 ชั่วโมง ) ราคา 195 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

    

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา