ESCJ014

เนื้อหา นักเรียนจะทราบถึง ลมฟ้าอากาศ พายุ พายุหมุนเขตร้อน มรสุม ความแปรปรวน

เอสนิโนลานีนา ปรากฎการณ์เรือนกระจก การพยากรณ์อากาศ ตอบคำถามประกอบความเข้าใจ

สั่งซื้อ ( ESCJ014 :( 2 ชั่วโมง ) ราคา 195 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

  

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา