ESCJ020

เนื้อหาจะพูดถึงระบบ ในสัตว์ต่างๆ ในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

กล่าวถึง ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบสืบพันธ์

ระบบโครงกระดูก ระบบย่อยอาหาร พร้อมโจทย์ท้ายบท

สั่งซื้อ ( ESCJ020 : ราคา 235 บาท + ค่าจัดส่ง 40 บาท ทั่วประเทศ )

 

ชมตัวอย่าง

 

 

  สั่งด่วน 081 - 347-2534 / 02 - 579-8059 หรือ admin@vcdforstudy.com
 
รงงานอุปกรณ์ทดลองผู้สอน ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา