บริษัท ไอน์สไตน์เฮาส์ ผู้ผลิต จำหน่าย VCD DVD และ Content Base Tecnology
อุปกรณ์ทดลองเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือกับ บริษัท 3B sciencetific
ประเทศเยอรมันนี โดย อาจารย์ กมุทสุพ สังขเกษม
และ Mr.Rene Gau ได้นำเข้าอุปกรณ์ชุดทดลอง 5 ชุด เพื่อนำมา
จัดทำห้องทดลองตัวอย่าง สำหรับวิชาฟิสิกส์ ของประเทศไทย
และจัดทำเป็น VCD ประกอบการทดลองเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้นคือ

บริษัท ไอน์สไตน์ เฮ้าส์
      จำหน่ายและบริการให้เช่า และสาธิตอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน  พร้อมใบทดลอง
เหมาะกับโรงเรียนหรือสถาบัน  ผู้ปกครอง  อบต.  ที่ต้องการพัฒนานักคิดด้านวิทยาศาสตร์
      วัสดุที่ใช้ทำผลิตตามมารฐานอุตสาหกรรม  แข็งแรง และมีเอกสารประกอบทุกชุด & VCD

ชุด 1. Mechanics sets    (ดูตัวอย่าง)
ชุด 2. Heat &Calorics Sets    (ดูตัวอย่าง)
ชุด 3. Electricity& Electronic sets    (ดูตัวอย่าง)
ชุด 4. Wave & Sound light     (ดูตัวอย่าง)
ชุด 5.Atom & Nuclear sets    (ดูตัวอย่าง)

โครงการ ขยายโอกาสการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ทั่วประเทศ  (ดูรายละเอียด)

 
 

 • การเคลื่อนที่  กราฟ    
 • มวลแรง และการเคลื่อนที่    
 • ลูกตุ้ม SHM    
 • โมเมนตัม    
 • คลื่น    
 • เสียง    
 • แสง    
 • ไฟฟ้า  อิเลคทรอนิคส์    
 •  

 • กลศาสตร์    
 • ของแข็ง ของเหลว คลืน    
 • ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์    
 •  
   
   
   
   
   
  วิธีการสังซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา หน้าหลัก