โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
สื่อการเรียน ม.3 เตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียน เตรียมอุดม และ มหิดลวิทยานุสรณ

สื่อการสอนพูดได้ วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
    เป็นการเตรียมตัว สำหรับนักเรียน ม.1-2-3 ที่ต้องการมีพื้นฐานที่ดีในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ คลอบคลุม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ระดับ ม.ต้น เพื่อเตรียมสอบในชั้น สอบเรียนต่อ ม.4 โรงเรียนชั้นนำ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ให้เป็นสื่อเสริม ให้นักเรียนเสริมข้อสอบสกัดข้อสอบเข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์
     เนื้อหา
การเคลื่อนที่และตำแหน่งวัตถุ แรงที่กระทำต่อวัตถุ โมเมนต์แรง สารประกอบ งานและพลังงาน พลังงานความร้อน แสง พลังงานไฟฟ้า สารละลาย ธาตุ กรดเบส ปฎิกิริยาเคมี การจำแนกสาร ดิน หิน แร่
แหล่งน้ำ โลกของเรา บรรยากาศ ลมฟ้าอากาศ ระบบสุริยะ ดวงดาวในท้องฟ้า เทคโนโลยีอวกาศ ระบบนิเวศ (อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์) โครงสร้างเซลล์ อาหาร ร่างกายของเรา ระบบสืบพันธ์ เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุกรรม การเพิ่มผลผลิตของพืช สัตว์
    

รหัสสั่งซื้อ harddisk วิทย์ 1-2-3 "โปรแกรมสื่อการสอนพูดได้" ราคา 8,250 ลดเหลือ 5,775
  ชุด VCD ชุดวิทย์ ม.1-2-3 รายละเอียด
    
ESCJ001 การเคลื่อนที่และตำแหน่งวัตถุ 5 แผ่น 315
ESCJ002 แรงที่กระทำต่อวัตถุ 5 แผ่น 315
ESCJ003 โมเมนต์ของแรง 5 แผ่น 315
ESCJ004 งานและพลังงาน 5 แผ่น 315
ESCJ005 พลังงานความร้อน 5 แผ่น 315
ESCJ006 แสง 5 แผ่น 315
ESCJ007 พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 1 - 4  4 แผ่น 275
พลังงานไฟฟ้า ตอนที่ 5 - 8 4 แผ่น 275
ESCJ008 การจำแนกสาร ตอนที่ 1 - 5  5 แผ่น 315
การจำแนกสาร ตอนที่ 6 - 10  5 แผ่น 315
การจำแนกสาร ตอนที่ 11 - 15 5 แผ่น 315
ESCJ009 ดิน 2 แผ่น 195
ESCJ010 หิน และ แร่ 4 แผ่น 275
ESCJ011 แหล่งน้ำ 2 แผ่น 195
ESCJ012 โลกของเรา 2 แผ่น 195
ESCJ013 บรรยากาศของเรา 2 แผ่น 195
ESCJ014 ลมฟ้าอากาศ 2 แผ่น 195
ESCJ015 ระบบสุริยะ 3 แผ่น 235
ESCJ016 ดวงดาวในท้องฟ้า 2 แผ่น 195
ESCJ017 เทคโนโลยีอวกาศ 2 แผ่น 195
ESCJ018 ระบบนิเวศ 5 แผ่น 315
ESCJ019 โครงสร้างของเซลล์ ตอนที่ 1 - 3  3 แผ่น 235
โครงสร้างของเซลล์ ตอนที่ 4 - 6 3 แผ่น 235
ESCJ020 ชีวิตสัตว์ 3 แผ่น 235
ESCJ021 อาหาร 5 แผ่น 315
ESCJ022 ร่างกายของเรา ตอนที่ 1 - 4  4 แผ่น 275
ร่างกายของเรา ตอนที่ 5 - 7 3 แผ่น 235
ESCJ023 ระบบสืบพันธ์ 2 แผ่น 195
ESCJ024 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต 3 แผ่น 235
ESCJ025 เสียง 2 แผ่น 195
รวม 7730
ซื้อยกชุดลด 10 % 6957
 

หมายเหตุ

   ชุดโปรแกรมสื่อการสอนพูดได้ บรรจุ harddisk ขนาด 320 GB ระบบฏิบัติการ Run บนคอมพิวเตอร์ ทั่วไป

  ชุด VCD วิทย์ จะมีเนื้อหาเหมือนกันแต่บรรจุในแผ่น VCD แยกแผ่นจำนวน 109ชั่วโมง ใช้กับเครื่องเล่น VCD/DVD หรือคอมพิวเตอร์

 

รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลด เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน โครงงานอุปกรณ์ทดลอง วิธีการสังซื้อ