โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษในเวลาอันรวดเร็ว
เพื่ออ่านประโยคภาษาอังกฤษ เขียนบทความ เตรียมตัวสอบ gat เข้ามหาวิทยาลัย ภาษาpart2

เนื้อหา เรื่อง ราคา
ESTR 001 subject verb complement mod 65
ESTR 002 count & non count noun 65
ESTR 003 Articles 65
ESTR004 Other 65
ESTR005 Simple Present & Present Progressive 65
ESTR006 Simple Past & Past Progressive 65
ESTR007 Present Perfect & Simple Past 65
ESTR008 Past Perfect & Simple Past 65
ESTR009 Subject - Verb Agreement 1 65
ESTR010 Subject - Verb Agreement 2 65
ESTR011 Pronouns 65
ESTR012 Verbs as Complements 65
ESTR013 Pronoun with Verbs as complements 65
ESTR014 Need 65
ESTR015 Embedded Questions 65
ESTR016 Tag Questions 65
ESTR017 Affirmative Agreement 65
ESTR018 Negative Agreement 65
ESTR019 Grammar Test Items 1-17 65
ESTR020 Used To 65
ESTR021 Conditional Sentences ตอน 1 65
ESTR022  Conditional Sentences ตอน 2 65
ESTR023 Conditional Sentences ตอน 3 65
ESTR024 Would Rather 65
ESTR025 Mus/Should + perfective 65
ESTR026  Modals + Perfective 65
ESTR027 Adjectives and Adverbs 65
ESTR028 Linking (Copulative) Verbs 65
ESTR029 Comparisons ตอน 1 65
ESTR030 Comparisons ตอน 2 65
ESTR031 Nouns Functioning as Adjective 65
ESTR032  Enough 65
ESTR033 Because/Becaule of 65
ESTR034  So/Such 65
ESTR035 Grammar Test Items 19-32 65
ESTR036 Passive Voice 65
ESTR037 Causative Verbs 65
ESTR038 Relative Clauses 65
ESTR039 Relative Clause Reduction 65
ESTR040 Subjunctive 65
ESTR041 Inclusives 65
ESTR042 Know/Know How 65
ESTR043 Clauses of Concession 65
ESTR044 Problem Verbs 65
ESTR045 Grammar Test Items 33-42 65
ESTR046 Sequence of Tenses 65
ESTR047 Say/Tell 65
ESTR048  Antecedents of Pronouns 65
ESTR049 Illogical Participial Modifier 65
ESTR050 Participles as Adjectives 65
ESTR051 Redundancy 65
ESTR052 Parallel Structure 65
ESTR053 Transformation of Direct/Indirect Object 65
ESTR054 Transformation of Direct/Indirect ofject 65
ESTR055 Adverbials at the Beginning of a Sentence 65
ESTR056 Grammar Test Stylistic Problems 65
ESTR057 Commonly Misused Words 65
ESTR058 Confusingly Related Words 65
ESTR059 Use of Prepositions 65
ESTR060 Verbal Idioms 65
หน้า 1   1 2     

 

ESTR = Verbal Idim.
    

 
   
      
รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ
 
วิธีการสังซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา หน้าหลัก