โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
ฟิสิกส์ ม.4-5-6 (รายละเอียด)

เหมาะสำหรับนักเรียน ม. 4-5-6 ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาวิชา ฟิสิกส์ เพื่อเตรียมสอบ
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางฟิสิกส์สอนโดยเทคนิค
สมัยใหม่ simulation สาธิตการทดลองทุกบทฝึกเทคนิคการทำโจทย์ ข้อสอบฟิสิกส์ทุกรูปแบบ อ้างอิงจากข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โควต้า ตำราต่างประเทศที่ทันสมัยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเรียนต่อในคณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญเมื่อเข้าไปเรียน
    เนื้อหา 117 ชั่วโมง บทนำ การวัดและการแปลข้อมูล การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
แรงมวล และการเคลื่อนที่ สมดุลกล งานและพลังงาน การชนและโมเมนต์ตัม แสงและการมองเห็น ปรากฎการณ์คลื่น เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ แสงเชิงฟิสิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (โปรเจคไทส์) วงกลม ซิมเปิลฮาร์โมนิค สมบัติสารเชิงกล ความร้อนทฤษฎีจลน์ ไอก๊าซ ฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์
    รหัสสั่งซื้อ harddisk ฟิสิกส์ 4-5-6 "โปรแกรมสื่อการสอนพูดได้"
ราคา 8,250 ลดเหลือ 5,775
    VCD ชุดรวมฟิสิกส์

EPHH001- บทนำการวัดการแปลข้อมูล 2 แผ่น  195
EPHH002- แสงและการมองเห็น (การเคลื่อนที่ของแสง สะท้อนภาพหักเหเลนส์ ตา ภาพเห็นสี 5 แผ่น  315
EPHH003- ปรากกฎการณ์คลื่น (การเคลื่อนที่ของคลื่น สมบัติของคลื่น) 4 แผ่น  275
EPHH004- เสียงและการได้ยิน (สมบัติเสียง กำทอนการได้ยิน คอปเลอร์คลื่นกระแทก) 5 แผ่น 315
EPHH005- การเคลื่อนที่แนวตรง (เวคเตอร์ การคลื่อนที่แนวตรงตกอิสระกราฟ s-v-a) ตอนที่ 1 - 3  3 แผ่น  235
การเคลื่อนที่แนวตรง (เวคเตอร์ การคลื่อนที่แนวตรงตกอิสระกราฟ s-v-a) ตอนที่ 4 - 6  3 แผ่น  235
EPHH006- แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่ (กฎนิวตัน แรงเสียดทานแรงดึงดูดระหว่างมวล) ตอนที่ 1 - 3  3 แผ่น  235
แรงมวล และกฎการเคลื่อนที่ (กฎนิวตัน แรงเสียดทานแรงดึงดูดระหว่างมวล) ตอนที่ 4 - 6  3 แผ่น  235
EPHH007- สมดุลกล (สมดุลเลื่อนตำแหน่ง แรงเสียดทาน สมดุลสมบูรณ์) 5 แผ่น  315
EPHH008- งานและพลังงาน (งานกำลังพลังงานอนุรักษ์) ตอนที่ 1 - 3  3 แผ่น  235
งานและพลังงาน (งานกำลังพลังงานอนุรักษ์) ตอนที่ 4 - 6  3 แผ่น  235
EPHH009- การชนและโมเมนตัม (การดลชนยืดหยุ่น/ ไม่ยืดหยุ่นการระเบิด) 5 แผ่น 315
EPHH010- ไฟฟ้าสถิต (แรงคลอม์ สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า) ตอนที่ 1 - 5  5 แผ่น  315
ไฟฟ้าสถิต (แรงคลอม์ สนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า) ตอนที่ 6 - 10  5 แผ่น  315
EPHH011- ไฟฟ้ากระแส (ตัวนำสภาพต้านทานตัวต้านทาน เซลไฟฟ้าฯ) ตอนที่ 1 - 5  5 แผ่น  315
ไฟฟ้ากระแส (ตัวนำสภาพต้านทานตัวต้านทาน เซลไฟฟ้าฯ) ตอนที่ 6 - 9  4 แผ่น  275
EPHH012- แม่เหล็ก-ไฟฟ้า (สนามแม่เหล็ก แรงต่อประจุแรงต่อลวดฯ) 4 แผ่น  275
EPHH013- การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 1 - 5  5 แผ่น  315
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 6-10  5 แผ่น  315
การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ (โปรเจคไตล์ วงกลม โค้งซิมเปิลฮาร์โมนิค หมุน) ตอนที่ 11 - 12  2 แผ่น  195
EPHH014- สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 1 - 3  3 แผ่น 235
สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 4 - 6  3 แผ่น 235
สมบัติเชิงกลของสาร (ความดันความตึงผิว ความหนืดความยืดหยุ่นของแข็ง ตอนที่ 7 - 9 3 แผ่น 235
EPHH015- ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์ ตอนที่ 1 - 3 3 แผ่น  235
ความร้อน แก๊ซ และทฤษฎีจลน์ ตอนที่ 4 - 7 4 แผ่น  275
EPHH016- ไฟฟ้ากระแสสลับ  2 แผ่น  195
EPHH017- แสงเชิงฟิสิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 4 แผ่น 275
EPHH018- ฟิสิกส์อะตอม (การค้นพบอิเลคตอน เมมจำลองรัทเธอฟอร์โพห์ร โฟโตอิเลคตริค ทวิภาคคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ ควอนตัม)  5 แผ่น  315
ฟิสิกส์อะตอม (การค้นพบอิเลคตอน เมมจำลองรัทเธอฟอร์โพห์ร โฟโตอิเลคตริค ทวิภาคคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ ควอนตัม)  5 แผ่น  315
EPHH019- ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (กัมมันตภาพ ไอโซโทปปฏิกิริยานิวเคลียร์) 3 แผ่น  235
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (กัมมันตภาพ ไอโซโทปปฏิกิริยานิวเคลียร์) 3 แผ่น  235
รวม 8245
ซื้อยกชุดลด 10% 7421

ชุดโปรแกรมสื่อการสอนพูดได้บรรจุ harddisk ขนาด 32 Gb. ระบบปฏิบัติการ Run บนคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ชุด VCD ฟิสิกส์ มีเนื้อหาเหมือนกัน แต่บรรจุลง VCD แยกแผ่นจำนวน 117 ชั่วโมง ใช้กับ เครื่องเล่น VCD/DVD คอมพิวเตอร์

                    
   
      

 

รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ
 
หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลด เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน โครงงานอุปกรณ์ทดลอง วิธีการสังซื้อ