ดาวน์โหลด ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ โครงงานอุปกร์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ติดต่อเรา

 

โครงงานวิทยาศาสตร์

รถบัสพลังแสงอาทิตย์ รหัสสั่ง : 190 945 - 62

ราคา : 1,250 บาท

 

ชุดทดลองพลังงานน้ำ รหัสสั่ง : 198 061 - 62
 
ราคา : 4,995 บาท
     

ชุดพลังงานจากอุณหภูมิ ร้อน - เย็น เป็นการทดลอง Peltier Effect
  รหัสสั่ง : 190 805 - 62

ราคา : 2,995 บาท

 
     
  

 

 ชุดทดลองแม่เหล็ก รหัสสั่ง : 191 624 - 62 
 

 ราคา : 2,555 บาท


 

หุ่นยนต์เตะฟุตบอล รหัสสั่ง : 191 636 - 62

 ราคา 1,399 บาท
 

 

์ หุ่นยนต์จำลอง มนุษย์ สั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ควบคุมภาษา C

รหัสสั่ง : 191 095 - 62
    
ราคา 55,750 บาท

    

์ หุ่นยนต์นักสืบ ควบคุมดูแลความเรียบร้อยในบริเวณต่างๆ ติดต่อผ่าน WEB CAM

และ ควบคุมโดยคอมพิวเตอร ์รหัสสั่ง : 191 275 - 62
       

ราคา 9,975 บาท

 

หุ่นยนต์แขนกล ควบคุมภาษา C รหัสสั่ง : 191 534 - 62   

 ราคา : 12,500 บาท

BACK<< ........NEXT >>