หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน สมัครสมาชิก วิธีการสังซื้อ
 
งาน WORLD DIDAC 2009
       ภาพบรรยากาศ งาน World Didac 09 อุปกรณ์และสื่อการสอนระดับโลก โดย พณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเยี่ยมชม ผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน วิชา วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์ ในรูปแบบ Digital สื่อการสอนพูดได้ และอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์สุดไฮเทค อาทิ ชุด กลศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ อะตอมนิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงคณะผู้บริหารจากกระทรวงศึกษา ของประเทศต่าง ๆ โดย อ.กมุทสุพ สังขเกษม กล่าวบรรยายสรุป ทิศทางการปฏิรูปการเรียนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ของประเทศไทย โดยใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่
       จากนั้นผู้สนใจเข้าชมการสาธิตผลิตภัณฑ์และเลือกซื้อสินค้า VCD และ Digital Content


ทีมข่าวไอน์สไตน์ เฮ้าส์

ภาพบรรยากาศงาน World Didac 09
   
 
 
 
การบรรยายพิเศษ GAT PAT สัญจร
โรงเรียนธาตุนารายณ์ จังหวัดสกลนคร
       โดยทางไอน์สไตน์เฮ้าส์ ได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนธาตุนารายณ์ จังหวัดสกลนคร ในการบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการทำข้อสอบ GAT PAT เข้ามหาวิทยาลัย" โดยมีนักเรียนผู้สนใจในวิชาการเข้าร่วมจำนวนมาก

บรรยากาศห้องบรรยาย
มอบรางวัลนักเรียนคนเก่ง
ร่วมถ่ายภาพ