หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลด เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน สมัครสมาชิก วิธีการสังซื้อ
 
คลังข้อสอบ DOWNLOAD ฟรี !!!
16. ข้อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      วิชาคณิตศาสตร์ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Download
17. ข้อสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง และทุนรัฐบาลฯ
      วิชาคณิตศาสตร์
Download
18. ข้อสอบมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)
      วิชาคณิตศาสตร์
Download
19. Asian Pacific Mathematic Olympiad (APMO 1989)
      ตัวอย่าง
Download
20. 1st IBEROMERICAN MATHEMATICAL OLYMPIAD Villa de Leyva, Colombia 1985
      ตัวอย่าง
Download
21. 18th USA Mathematical Olympiad 1989
      ตัวอย่าง
Download
22. The Norwebian Mathematical Olympiad 1993 or The Niels Abel Contest 1993
      ตัวอย่าง
Download
23. The Norwebian Mathematical Olympiad 1994 or The Niels Abel Contest 1994
      ตัวอย่าง
Download
24. The Norwebian Mathematical Olympiad 1995 or The Niels Abel Contest 1995
      ตัวอย่าง
Download
25. The Niels Henrik Abel Contest 1997 - 1998
      ตัวอย่าง
Download
26. The Niels Henrik Abel Contest 1998 - 1999
      ตัวอย่าง
Download
27. 27th Internation Mathematical Olympiad Warsaw, Poland 1986
      ตัวอย่าง
Download
28. 28th Internation Mathematical Olympiad Havano, Cuba 1987
      ตัวอย่าง
Download
29. 29th Internation Mathematical Olympiad Canberra, Austratia 1988
      ตัวอย่าง
Download
30. 30th Internation Mathematical Olympiad Braunschweig, Germany 1989
      ตัวอย่าง
Download
หน้า 2   1 2 3 4 5 6 7     
 
 
CD (PDF FILE) คลังข้อสอบ
ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ รวบรวมข้อสอบไว้จำหน่ายเพิ่มเติม ดังนี้
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาคณิตศาสตร์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบชิงทุน กพ. , ข้อสอบโอลิมปิคคัดเลือก สอวน. ทุกปี , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน , ข้อสอบโควต้า มข./มช./มอ. ทุกปี และแถมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาฟิสิกส์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบโอลิมปิคระหว่างประเทศ 1974 - 2002 , ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ IGCSE , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน
คลังข้อสอบ ม.ต้น  คณิต + วิทย์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเตรียมอุดมกว่า 20 ปี , ข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 10 ปี , ข้อสอบ กพฐ. , ข้อสอบ พส.วท. โอลิมปิค ม.ต้น , Pre - ม.ต้น หลายสถาบัน