หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน สมัครสมาชิก วิธีการสังซื้อ
 
คลังข้อสอบ DOWNLOAD ฟรี !!!
31. 31st Internation Mathematical Olympiad Beijing, Chaina 1990
      ตัวอย่าง
Download
32. 32nd Internation Mathematical Olympiad 1991
      ตัวอย่าง
Download
33. 33rd Internation Mathematical Olympiad 1992
      ตัวอย่าง
Download
34. 34th Internation Mathematical Olympiad 1993
      ตัวอย่าง
Download
35. 35th Internation Mathematical Olympiad Hongkong 1994
      ตัวอย่าง
Download
36. 36th Internation Mathematical Olympiad 1995
      ตัวอย่าง
Download
37. 37th Internation Mathematical Olympiad Mumbai, India 1996
      ตัวอย่าง
Download
38. 38th Internation Mathematical Olympiad Mar del Plata, Argentina 1997
      ตัวอย่าง
Download
39. 39th Internation Mathematical Olympiad Taipei, Taiwan 1998
      ตัวอย่าง
Download
40. 40th Internation Mathematical Olympiad Buchares 1999
      ตัวอย่าง
Download
41. 41st Internation Mathematical Olympiad 2000
      ตัวอย่าง
Download
42. 42nd Internation Mathematical Olympiad Washington DC, United States of America 2001
      ตัวอย่าง
Download
43. 43rd Internation Mathematical Olympiad 2002
      ตัวอย่าง
Download
44. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2544
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี รอบที่ 2 ทฤษฎี ปฏิบัติ
45. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2546
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี
หน้า 3    1 2 3 4 5 6 7      
 
 
CD (PDF FILE) คลังข้อสอบ
ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ รวบรวมข้อสอบไว้จำหน่ายเพิ่มเติม ดังนี้
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาคณิตศาสตร์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบชิงทุน กพ. , ข้อสอบโอลิมปิคคัดเลือก สอวน. ทุกปี , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน , ข้อสอบโควต้า มข./มช./มอ. ทุกปี และแถมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาฟิสิกส์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบโอลิมปิคระหว่างประเทศ 1974 - 2002 , ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ IGCSE , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน
คลังข้อสอบ ม.ต้น  คณิต + วิทย์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเตรียมอุดมกว่า 20 ปี , ข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 10 ปี , ข้อสอบ กพฐ. , ข้อสอบ พส.วท. โอลิมปิค ม.ต้น , Pre - ม.ต้น หลายสถาบัน