หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลด เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน สมัครสมาชิก วิธีการสังซื้อ
 
คลังข้อสอบ DOWNLOAD ฟรี !!!
46. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2546
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี รอบที่ 2 ทฤษฎี ปฏิบัติ
47. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2547
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี รอบที่ 2 ปฏิบัติ
48. 3ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2548
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี
49. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี รอบที่ 2 ปฏิบัติ
50. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2550
      วิชาฟิสิกส์ ตัวอย่าง รอบที่ 1 ทฤษฎี รอบที่ 2 ทฤษฎี ปฏิบัติ
51. Qualifying Examination for Applicants for Japanese Government (Monbukagakusho)
       Scholarships 2006 ตัวอย่าง
Download
52. ข้อสอบณิตศาสตร์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น
      ตัวอย่าง
Download
53. ข้อสอบณิตศาสตร์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย 2520 - 2552
      download
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
                 40 41 42 43 44 45 46 47 48 o-net 49 a-net 49 o-net 50 a-net 50
                 o-net 51 a-net 51 o-net 52
54. ข้อสอบ PRE - ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์
      download
32 36 37 38 39 40 42
55. ข้อสอบฟิสิกส์ สอบเข้ามหาวิทยาลัย
      download
41/1 42/1 42/2 43/1 43/2 44/1 44/2 45/1 45/2 46/1 46/2 47/1
                 47/2 48/1 o-net 49 a-net 49 o-net 50 a-net 50
56. ข้อสอบ PRE - ม.ปลาย วิชาฟิสิกส์
      download
32 33 35 36 37 38 39 40 41 42
57. ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้า ม. 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
      download
1 2 3 4
58. ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
      download
26 27 28 34 35 36 37 42 43
59. ข้อสอบ Pre - ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์
      ตัวอย่าง download
60. ข้อสอบ O-NET ม.ต้น (2552) วิชาคณิตศาสตร์
      ตัวอย่าง download
หน้า 4    1 2 3 4 5 6 7      
 
 
CD (PDF FILE) คลังข้อสอบ
ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ รวบรวมข้อสอบไว้จำหน่ายเพิ่มเติม ดังนี้
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาคณิตศาสตร์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบชิงทุน กพ. , ข้อสอบโอลิมปิคคัดเลือก สอวน. ทุกปี , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน , ข้อสอบโควต้า มข./มช./มอ. ทุกปี และแถมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาฟิสิกส์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบโอลิมปิคระหว่างประเทศ 1974 - 2002 , ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ IGCSE , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน
คลังข้อสอบ ม.ต้น  คณิต + วิทย์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเตรียมอุดมกว่า 20 ปี , ข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 10 ปี , ข้อสอบ กพฐ. , ข้อสอบ พส.วท. โอลิมปิค ม.ต้น , Pre - ม.ต้น หลายสถาบัน