หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลด เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน สมัครสมาชิก วิธีการสังซื้อ
 
คลังข้อสอบ DOWNLOAD ฟรี !!!
61. ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม. 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
      download
1 2 3
62. ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
      ตัวอย่าง download
63. ข้อสอบ Pre - ม.ต้น วิชาวิทยาศาสตร์
      ตัวอย่าง download
64. ข้อสอบ O-NET ม.ต้น (2552) วิชาวิทยาศาสตร์
      ตัวอย่าง download
62. ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้า ม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
      ตัวอย่าง download
63. ข้อสอบคณิตศาสตร์ เข้ามหาลัยรับตรง 2550 -2552  ม.เชียงใหม่
 
   1 2 3 4 5 6 7
หน้า 5    1 2 3 4 5 6 7     
 
 
CD (PDF FILE) คลังข้อสอบ
ไอน์สไตน์ เฮ้าส์ รวบรวมข้อสอบไว้จำหน่ายเพิ่มเติม ดังนี้
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาคณิตศาสตร์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบชิงทุน กพ. , ข้อสอบโอลิมปิคคัดเลือก สอวน. ทุกปี , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน , ข้อสอบโควต้า มข./มช./มอ. ทุกปี และแถมข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
คลังข้อสอบ ม.ปลาย  วิชาฟิสิกส์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2521 - 2552 , ข้อสอบโอลิมปิคระหว่างประเทศ 1974 - 2002 , ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ IGCSE , ข้อสอบ Pre - Ent/Admission หลายสถาบัน
คลังข้อสอบ ม.ต้น  คณิต + วิทย์ (pdf.file)  250 ฿ (ราคารวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ)
  • ข้อสอบเตรียมอุดมกว่า 20 ปี , ข้อสอบมหิดลวิทยานุสรณ์กว่า 10 ปี , ข้อสอบ กพฐ. , ข้อสอบ พส.วท. โอลิมปิค ม.ต้น , Pre - ม.ต้น หลายสถาบัน