โปรโมชั่นพิเศษ ซื้อ วิทย์ ม.ต้น (เรียนเก่งชุดที่ 1- 6) ยกชุดจากราคา 3,510 ฿ ลดเหลือ 2,497 ฿ (รวมค่าจัดส่งทั่วประเทศ) แถมเจาะข้อสอบ วิทย์เตรียมอุดม + มหิดล ฟรี         
 
โปรแกรมสื่อการสอนพูดได้ คณิตศาสตร์ ม.1-2-3

เป็นการเตรียมตัวสำหรับนักเรียน ม.1-2-3 ที่ทำความเข้าใจเนื้อหา เพื่อทำเกรดหรือเตรียมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนชั้นนำ เนื้อหาบรรจุโจทย์ข้อสอบ จากเตรียมอุดม สมาคมคณิตศาสตร์ และ มหิดลวิทยานุสรณ์

แยกรายบทพร้อมเทคนิคคิดลัด
    เนื้อหา
จำนวนและตัวเลข จำนวนเต็ม จำนวนจริง เลขยกกำลังเศษส่วนจากทศนิยม อัตราส่วนร้อยละ การประมาณค่า ความยาวพื้นที่ปริมาตร พื้นฐานเลขาคณิต การแปลงสภาพ 2 มิติ 3 มิติ ความเท่ากันทุกประการ ทฤษฏีปีทากอรัส เส้นขนาน ความคล้าย วงกลม สมการ อสมาการเชิงเส้น สมการตัวแปรเดียว คู่อันดับกราฟ ระบบสมาการเชิงเส้น พหุนาม เศษส่วนพหุนาม การแยกตัวประกอบพหุนาม สมการกำลังสอง พาราโบลา การแปรผัน การเสนอข้อมูล สถิติ ความน่าจะเป็น


รหัสการสั่งซื้อ harddisk คณิต 1-2-3 โปรแกรมสื่อการสอนพูดได้ ราคา 8,250 ลดเหลือ 5,775
  ชุด VCD คณิต ม.1-2-3 รายละเอียด
     
EMAJ001 จำนวนและตัวเลข 4 แผ่น 275
EMAJ004 เลขยกกำลัง 4 แผ่น 275
EMAJ005 เศษส่วนและทศนิยม 4 แผ่น 275
EMAJ006 อัตราส่วนร้อยละ 3 แผ่น 235
EMAJ008 ความยาวพื้นที่พื้นที่ผิวปริมาตร 4 แผ่น 275
EMAJ010 การแปลงสภาพรูป 2 มิติ 3 มิติ 2 แผ่น 195
EMAJ011 ความเท่ากันทุกประการ 1 แผ่น 95
EMAJ012 ทฤษฎีบทปีทากอรัส 2 แผ่น 195
EMAJ013 เส้นขนาน 2 แผ่น 195
EMAJ015 วงกลม 4 แผ่น 275
EMAJ016 สมการและอสมการเชิงเส้น 8 แผ่น 585
EMAJ017 ตัวแปรเดียว 8แผ่น 585
EMAJ018 คู่อันดับและกราฟ 4 แผ่น 275
EMAJ019 ระบบสมการเชิงเส้น 2 แผ่น 195
EMAJ020 พหุนาม 5 แผ่น 315
EMAJ021 การแยกตัวประกอบพหุนาม 4 แผ่น 275
EMAJ022 สมการกำลังสอง 4 แผ่น 275

หมายเหตุ
                ชุดโปรแกรมสื่อการสอนพูดได้ บรรจุ harddisk ขนาด 320 GB ระบบฏิบัติการ Run บนคอมพิวเตอร์ ทั่วไป

                ชุด VCD คณิต จะมีเนื้อหาเหมือนกันแต่บรรจุในแผ่น VCD แยกแผ่นจำนวน 98ชั่วโมง ใช้กับเครื่องเล่น VCD/DVD หรือคอมพิวเตอร์

 

รายละเอียด
วิธีการสั่งซื้อ
 
วิธีการสังซื้อ โครงงานอุปกรณ์ทดลอง ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลด ติดต่อเรา หน้าหลัก