ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน ดางน์โหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา

 

 

 

 

        
สมัครสมาชิก ไอน์สไตน์  เฮาส์  ที่   www.vcdforstudy.com
 
ชื่อ - นามสกุล
เพศ       ชาย         หญิง
e-mail
ชั้นที่กำลังศึกษา      ประถมต้น      ประถมปลาย   
   มัธยมต้น        มัธยมปลาย      
   โรงเรียน
จังหวัด
เบอร์โทรติดต่อ
ที่อยู่ เพื่อจัดส่งเอกสาร
วิชาที่ชอบเรียน       คณิตศาสตร์         ภาษาอังกฤษ           วิทยาศาสตร์
      ฟิสิกข์                 ภาษาต่างประเทศ     ดนตรี
      ศิลปะ                  อื่น ๆ
ปัญหาที่พบในการเรียน