หน้าหลัก ติดต่อเรา ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ เนื้อหาหลักสูตร ผู้สอน สมัครสมาชิก วิธีการสังซื้อ
 
 
      เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 สถาบันไอน์สไตน์ เฮ้าส์ ได้ทำพิธีมอบโปรแกรม "สื่อการสอนพูดได้" ซึ่งเป็นโปรแกรม e- learning ในรายวิชา คณิตศาสตร์       วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ระดับ ม.1-2-3 และ ม. 4-5-6      
      เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับโรงเรียนทั่วประเทศ รับมอบโดย ท่านปลัด เฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้สื่อข่าวจาก อปร. นิวส์       ร่วมเป็นสักขีพยาน


ทีมข่าวไอน์สไตน์ เฮ้าส์

ภาพบรรยากาศ การมอบ โปรแกรม "สื่อการสอนพูดได้" ไอน์สไตน์ เฮ้าส์