หลักการสอนของไอน์สไตน์เฮาส์

          การศึกษานับเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพของเยาวชน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์
การคิดเป็นเหตุ เป็นผล เป็นพื้นฐาน สำคัญในการพัฒนาชาติในยุคการค้าเสรี ไอน์สไตน์เฮาส์ เน้นผลิต สื่อการสอนด้าน e-learning และ content base Technology ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ โดยผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาละเอียดเป็นขั้นตอน
มีการทดลอง SIMULATION  รวบรวมโจทย์ข้อสอบกว่า 100,000 ข้อแยกเป็นเนื้อหาอย่างละเอียด
เพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น หรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

            แนะนำผู้สอน
                                    อ. กมุทสุพ  สังขเกษม

ผลงาน
  ผู้แต่งตำราฟิสิกส์ เข้ามหาวิทยาลัย
  ผู้แต่งตำราคณิตศาสตร์เข้ามหาวิทยาลัยผู้ชำนาญด้าน การทดลอง simulation วิทยาศาสตร์

การศึกษา
  ม. 1-2  รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย
  ม. 4-5  รร. เตรียมอุดมศึกษา
  Engineering of Thammasat  (1st class)
  Advanced Manufacturing System (Brunel University) UK
  Verein Deutscher Ingenieure (Germany)

 
ไปที่หน้าแรก วิธีการสั่งซื้อ รงงานอุปกรณ์ทดลอง เนื้อหาหลักสูตร ดาวนืโหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา