สื่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ รูปแบบ VCD DVD ทั้งระดับมัธยมต้น - มัธยมปลาย ไอน์สไตน์เฮ้าส์ เสริมสร้างพื้นฐานและเทคนิคการแก้ปัญหาวิชาคำนวณ         
 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ธรรมศาสตร์ www.siit.tu.ac.th
www.siamcement.com
บริษัทไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียล เทคนิค คอร์ปอเรชั่น www.eitlaser.com
รายการสารคดีวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็ก ของเยอรมนี


สนใจลงโฆษณา TV - ONLINE  www.vcdforstudy.com โทร 0-2579-8059 ฝ่ายการตลาด
 
สนใจสั่งซื้อ VCD คอร์ส ม.3 เทอม 1  ซื้อสินค้า
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ www.chulabook.com
www.se-ed.com
วิศวกรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ธรรมศาสตร์ www.tep.engr.tu.ac.th
 
 
   
 
 
               สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งแขันโอลิมปิควิชาการ ชิงทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ สาขา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
     คอมพิวเตอร์ หรือนักเรียนผู้สนใจเข้าฟังบรรยายเนื้อหาวิชาการเพิ่มเติมระดับมหาวิทยาลัยปี 1

               สถาบันไอน์สไตน์ เฮ้าส์ ได้จัดทำ Link ไปยัง shareware ของสถาบัน M.I.T (Massachusetts Institute of Technology U.S.A.)
     Click เข้าเรียนตาม Menu ด้านล่าง
 
Classical Mechanics
กลศาสตร์ : ฟิสิกส์
เคมีมหาวิทยาลัย
Chemistry
Biology
ชีววิทยามหาวิทยาลัย
การเขียนโปรแกรม
Computer Science
Electricity and Magnetism
ไฟฟ้าแม่เหล็ก : ฟิสิกส์
เคมีมหาวิทยาลัย
Chemistry
พีชคณิต
Linear Algebra
วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
Circuits & Electronics
Vibration and Waves
คลื่น : ฟิสิกส์
Inroduction to Solid
State Chemistry
แคลคูลัส
Calculus
วิศวกรรมการบินเบื้องต้น
Aircraft System Engineer
วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น
Introduction to robotics
วิศวกรรมโทรคมนาคมเบื้องต้น
Digital Communication I
วิศวกรรมโทรคมนาคม
Digital Communication II
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Programming Methodology
 
 
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ โครงงานอุปกรณ์ วิธีการสังซื้อ ผู้สอน เนื้อหาหลักสูตร ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ ติดต่อเรา หน้าหลัก